GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa roku 2011 – výsledky a fotogalerie

Dne 17. května byl slavnostně na 14. ročníku soutěže Mapa roku v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha vyhlášen vítěz vašeho hlasování na GISportálu o nejlepší kartografický počin za rok 2011. Jak jste již mohli z průběžného hlasování zjistit, tak s pohodlným rozdílem vyhrála internetová aplikace USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé cestovatele občanského sdružení Jůzit. Pojďme i na další oceněné.

Kategorie „Atlasy, soubory a edice map“:

  • Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK)

Kategorie „Samostatná kartografická díla“:

  • Památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)

Kategorie „Kartografická díla pro školy“:

  • Školní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.)

Kategorie „Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu“:

  • Atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.)

Kategorie „Kartografické výsledky studentských prací“:

  • Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci (Ondřej Sadílek)

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2011 udělila nad rámec cen udělovaných v rámci jednotlivých kategorií jedno zvláštní ocenění. Zvláštní ocenění komise získala společnost SHOCart s. r. o. za netradiční způsob propagace kartografie mezi cykloturisty. Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku.

Kontakt na sekretariát soutěže: RNDr. Alena Vondráková – mail: alena.vondrakova@gmail.com

Share
Share