GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa roku 2023 – výsledky!

Na slavnostním vyhlášení výsledků 26. ročníku odborné soutěže České kartografické společnosti bylo z rukou prezidenta ČKS prof. Václava Talhofera předáno pět diplomů a tři zvláštní ocenění Mapa roku 2023. Oceněným gratulujeme!

kategorie Atlasy, soubory a edice map: 

  • Český úřad zeměměřický a katastrální za Základní topografické mapy České republiky

kategorie Samostatná kartografická díla:

  • Kartografie Praha, a. s., za mapu Svět – státy a reliéf, nástěnná mapa

kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

  • Český úřad zeměměřický a katastrální za Základní topografické mapy České republiky

kategorie Kartografická díla pro školy a vzdělávání:

  • společnosti TERRA, s.r.o., a TERRA-KLUB, o.p.s., za Školní atlas dnešního Česka

kategorie Studentské kartografické práce:

  • David Čihák z Univerzity Palackého v Olomouci za diplomovou práci Postupy pro tvorbu vintage mapového designu

zvláštní ocenění:

  • Centrum geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za praktickou a efektivní výukovou pomůcku Editovatelné OBRYSOVÉ MAPY.
  • Laboratoř pro informační a kognitivní vědy Masarykovy univerzity za inovativní aplikaci imerzivního virtuálního prostředí ve výuce geografie skrze produkty eDIVE.
  • společnost Geodézii On Line, spol. s r.o., za kartografickou podporu projektu dálkových turistických tras VIA CZECHIA.
Share
Share