GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapová aplikace Ochrana přírody a krajiny

Středočeský kraj spustil další mapovou aplikaci Ochrana přírody a krajiny v novém webovém prostředí (HTML5/JavaScript). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z hlediska ochrany přírody a krajiny, jako jsou zvláště chráněná území, NATURA 2000, územní systém ekologické stability a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici již od roku 2013.

Přidanou hodnotou této aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové funkce, jako např. možnost přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu (např. územní plány obcí) nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat dle prvků ochrany přírody a krajiny a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vložení i vlastních dat prostřednictvím formátu SHP, CSV nebo KML. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také nápověda, která bude postupně naplňována videonávody, jak s mapovou aplikací pracovat.

Aplikace byla vytvořena prostřednictvím Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition) na platformě Esri.

Ochrana_krajiny_mapy

Share
Share