GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapy.cz pro nevidomé

Společnost Seznam.cz dlouhodobě spolupracuje s Centrem Tereza, které mimo jiné realizuje speciální programy podporující samostatnost zrakově postižených studentů v práci s výpočetní technikou. V listopadu se tato spolupráce dostala do další fáze.

Na základě dat a technologie serveru Mapy.cz mohou v Centru Tereza připravit speciální značkový klíč, pomocí kterého budou na Mapy.cz moci vygenerovat tzv. haptickou mapu a zpřístupnit ji. Nevidomí a zrakově postižení tak budou mít k dispozici zjednodušené mapy libovolného místa v ČR, které budou po vytištění na speciálních tiskárnách hmatově (hapticky) čitelné.

Zpřístupnění haptických map zdarma a v takovémto rozsahu je světovým unikátem a nemá jinde obdoby.

zdroj: Seznam.sblog.cz

Share
Share