GISportal
Jedeme i díky Vám

Nabídka práce ve Vratislavi

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním hledá pro práci na stálém sekretariátu Komise ve Vratislavi kvalifikovaného kandidáta na pozici ODBORNÍKA NA PRÁCE GIS.
 
Požadavky na kandidáty
 • odpovídající vysokoškolské vzdělání (přednostně v oboru geoinformatiky)
 • dobrá znalost alespoň jednoho pracovního jazyka MKOOpZ a angličtiny;
 • minimálně 3-letá praxe v práci se softwarem ArcGIS (dodatečnou výhodou budou zkušenosti v oboru vodního hospodářství nebo environmentálního inženýrství)
 • dobré znalosti MS Office, HTML a SQL;
 • dobré znalosti databází
 • schopnost týmové práce, svědomitost, komunikativní schopnosti, kreativita
 • ochota absolvovat služební cesty
Popis práce
Koncepční práce a vykonávání prací GIS všeho druhu pro MKOOpZ, zejména takových, jako jsou:
 • správa databáze MKOOpZ
 • administrace internetové stránky a GeoPortálu MKOOpZ
 • zpracování datových souborů pomocí nástrojů GIS včetně vykonávání prostorových analýz na vektorových a rastrových datech
 • tvorba map, grafů a statistik, kromě jiného pro potřeby zavádění směrnic Evropské unie
 • získávání, verifikace a zpracovávání/příprava dat GIS pro úkoly MKOOpZ
Podmínky pracovní smlouvy/mzda
S vybraným kandidátem bude uzavřena pracovní smlouva od 1. ledna 2018 na dobu maximálně 5 let s možností jejího jednorázového prodloužení. Předpokládá se 3-měsíční zkušební lhůta. Mzda bude stanovena podle Mzdového řádu MKOOpZ.
 
Výběrové řízení
Předběžně vybraní kandidáti budou pozváni 6. prosince 2017 na kvalifikační pohovory do Vratislavi (Wrocław).
 
Požadované dokumenty
Kompletní žádost o místo (motivační dopis, životopis, kopie vysvědčení, diplomů a doporučení) zašlete v jednom z jazyků Komise a v angličtině poštou a také e-mailem (např. ve formátu pdf) na adresu sekretariátu MKOOpZ.
 
Termín podání žádostí
24. října 2017
 
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
PL 50-381 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 3267470
Share
Share