GISportal
Jedeme i díky Vám

Nejrozsáhlejší 3D mapa na světě vzniká českou technologií Melown Maps (TZ)

Společnost Seznam.cz vytváří trojrozměrné mapy celkem 267 českých měst a obcí, které postupně zpřístupní na službě Mapy.cz. Výsledné mapové dílo, pokrývající plochu více než 8 000 km² s prostorovým rozlišením 10cm, bude svým rozsahem ojedinělé nejen v ČR, ale i v celosvětovém měřítku. Mapové dílo je vytvářeno komerčním softwarovým systémem Melown Maps, který vyvinula česká společnost Citationtech.

„Citationtech dodává společnosti Seznam.cz kompletní technologii: Systém pro autokorelaci leteckých fotografií, vlastní tvorbu texturovaných 3D modelů, jejich georeferencování, nástroje pro encoding, integraci a správu výsledného mapového díla a v neposlední řadě i JavaScriptový rendering engine pro zobrazování 3D map v internetovém prohlížeči. Seznam.cz zajišťuje data z leteckého snímkování a výpočetní kapacitu,” uvádí Ondřej Procházka, ředitel společnosti Citationtech.

„Trojrozměrné mapy měst a obcí jsou pro naše uživatele významnou inovací, a díky systému Melown Maps pro ně máme k dispozici kompletní řešení,” říká Adam Chvaja, produktový manažer služby Mapy.cz. „Současně se zpřístupňováním jednotlivých měst a obcí rozšíříme 3D informace i do extravilánů a vytvoříme tak na Mapy.cz kompletní trojrozměrnou mapu ČR.”

Projekt Melown Maps přitom vznikl v podstatě náhodou. „Společnost Citationtech se zabývá produktovými vizualizacemi a v souvislosti s tím i algoritmy počítačového vidění,” říká Ondřej Procházka. „Počátek naší práce na službě Melown.com zhruba splýval s uvedením šikmých snímků na serveru Mapy.cz. Napadlo nás, že by naše algoritmy bylo možné využít i pro jejich zpracování. O několik měsíců později jsme již měli funkční prototyp. Dnes máme produkt, který se může směle měřit s globální konkurencí. Spolupráce se serverem Mapy.cz v tomto ohledu sehrála nezastupitelnou roli.”

  • Melown Maps je komerční softwarový systém pro vytváření 3D modelů krajiny z leteckých fotografií. Jejich vstupem jsou nekalibrované letecké snímky, výstupem je georefencovaný 3D model, přímo distribuovatelný po Internetu do uživatelova prohlížeče. Data jsou zpracovávána automaticky a bez zásahů operátora.
  • Melown je cloudová služba, umožňující výrobcům, fotografům a internetovým obchodníkům vytvářet a sdílet profesionální 360° produktové prezentace.
  • Citationtech,  je česká technologická společnost zaměřená na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti počítačového vidění. Je provozovatelem služby Melown a vlastníkem technologie Melown Maps. Společnost Citationtech založil v září roku 2011 Ivo Lukačovič.
Share
Share