GISportal
Jedeme i díky Vám

Nevíte, jak na GIS? Poradí Vám GISMentors! (PR)

V pátek 1. 6. proběhl v Praze na Fakultě stavební ČVÚT kurz QGIS pro začátečníky pod záštitou skupiny GISMentors. Akce je určena pro každého, kdo má zájem o geografické informační systémy a setkává se s nimi ať už při pracovních nebo při studijních potřebách. Tentokrát se kurzu zúčastnili zástupci ČÚZK, městských úřadů a také studenti, rozšiřující si své znalosti. Potřebujete-li tedy, aby se někdo z vaší společnosti přiučil práci s GIS, měl by u tohoto článku zbystřit!

Kurz předpokládá, že účastník má alespoň minimální znalost GIS a spíše se zaměřuje na představení samotného softwaru QGIS. Úvodní slovo nabízí základní informace o softwaru QGIS a stručný návod na jeho instalaci. Dále se účastníci kurzu naučí nahrát vektorová dat a pracovat s nimi, včetně nastavení symbologie, vytváření nových vektorových vrstev a jejich následné editace. Z věcí, které mohou být v praxi užitečné, jsou ukázány také připojení externích tabulek s geometrií i bez ní, nebo prostorový a atributový výběr. Účastníci tak projdou kurzem, který je přímo šitý na míru pro práci s vektorovými daty a většinu nabytých schopností při své práci jistě využijí.

Druhá část kurzu QGIS pro začátečníky se soustředí na krátkou ukázku práce s rastrovými daty a také na webové služby a tvorbu mapových výstupů. Předveden je import digitálního modelu reliéfu a také jeho následné ořezání a vytvoření pyramid nad daty. Později si účastníci vyzkouší načtení dat pomocí webových služeb OGC, ať už se jedná o WMS, WFS či WMTS. Posledním krokem školení je pak rychlý exkurz do Tvůrce mapy a vytvoření jednoduchého mapového výstupu.

Výhodou kurzů GISMentors je hned několik. Za prvé je to možné postupné rozšiřování znalostí, protože kurzů je dostupných celá řada a věnují se široké skupině témat od desktopových softwarů, přes databáze až po publikování výstupů na serveru a práci s knihovnami zaměřenými na prostorové funkce. Druhou výhodou je, že GISMentors v duchu open source používají při ukázkách pouze otevřená data, vše si tak po skončení kurzu můžete vyzkoušet i z pohodlí domova. Všechny návody a datové sady jsou totiž k dispozici na stránkách training.gismentors.eu.

GISMentors pořádají školení i v mimopražských lokalitách či přímo ve firmách. I díky tomu bude GIS konečně moci být nápomocným přesně podle Vašich představ a může být zapojen do zodpovědného rozhodování. V nabídce navíc není pouze zaškolení na práci v softwarech a technologiích, ale také profesionální technická podpora v případě, kdy zvažujete nasazení open source technologie, ale nevíte, na koho se obrátit. 

Pozn. autora: Školení se neslo v přátelské atmosféře a myslím, že pro všechny účastníky bylo opravdu přínosné. Pozitivně jsem vnímal tempo „výuky“ i možnost kdykoliv odbočit a věnovat se tématům, které požadovali sami zákazníci. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení, které kurz zpříjemní. Účast na tomto i ostatních kurzech můžu pouze doporučit.

Výuka QGIS
Výuka QGIS
Výuka QGIS – výběr

Pozn redakce: GISmentors.eu poskytli redaktorovi GISportalu dopravu, stravné a účast na školení zdarma. Z toho důvodu je článek označen jako „placená reklama“. 

Share
Share