GISportal
Jedeme i díky Vám

Norrköping Decision Arena

V červnu 2016 jsem díky podpoře Norských fond absolvoval 2 týdenní stáž na Katedře Geografie Norská univerzity vědy a technologie (NTNU) v Trondheimu. Kromě společného výzkumu a seznámení se s metodami výuky jsem měl možnost se dozvědět o velmi zajímavém projektu, na kterém pracovníci NTNU spolupracovali. Jedná se o Norrköping Decision Arena. Ta navazuje na vědecký pokrok v interaktivní vizualizaci s cílem vytvořit nové aplikace pro podporu rozhodování a plánování.

Decision arena znamená přechod of tradičních setkání s powerpointovými prezentacemi a tištěnými materiály k moderní vizualizační platformě. V té mohou být na válcové projekční ploše zobrazovány, srovnány a diskutovány různé typy informací včetně map. Mezi hlavní výhody této platformy patří možnost zprůhlednit zobrazené podklady. Díky tomu je možné například porovnat různé mapové výstupy. V současné době je decision arena využívána v oblastech jako je územní plánování, výuka, změna klimatu, migrace či zdravotní péče. Norrköping Decision Arena byla vyvinut výzkumníky z Centre for Climate Science and Policy Research / TEMA Environmental Change and C-Research at Linköping University. Jak decision arena vypadá a funguje, si můžete prohlédnout v následujícím videu:

Jedním z podkladů, který je v decision aréně často využíván je nástroj viewExposed, jehož autorem je Tomasz Opach z NTNU. Ten vám představíme v některém z dalších článků. norwaygrants Prezentovaný výzkum byl podpořen v rámci programu Norských fondů CZ07, číslo projektu NF-CZ07-INP-5-268-2015. Projekt „Eye-tracking in Geovisualization – Teachers mobility“ si klade za cíl vytvořit vhodné zázemí pro vytvoření úspěšného partnerství na bilatelární a mezinárodní úrovni mezi institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávací sféry v České republice a v Norsku. Za obsah přednášek a publikací ručí výhradně autor a vydavatel. DZS a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací. Autor: Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Share
Share