GISportal
Jedeme i díky Vám

Nová aplikace pro cestující veřejnost v Olomouckém kraji (TZ)

Společnost T-MAPY ve spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), který vznikl v roce 2012 jako příspěvková organizace Olomouckého kraje, vytvořily novou webovou aplikaci pro cestující v Olomouckém kraji. Ta umožňuje získat přehled o aktuálně jedoucích spojích veřejné hromadné dopravy, jejich jízdních řádech včetně případných zpoždění a odjezdech z jednotlivých zastávek, resp. stanic. K dispozici je také modul umožňující vyhledání spojení s využitím všech módů veřejné hromadné dopravy a kalkulaci ceny jízdného pro vybrané spojení.

Kalkulace ceny s nabídkou jízdních dokladů pro vybrané spojení

Nedílnou součástí aplikace je dynamická mapa, ve které jsou zobrazeny polohy všech dopravních prostředků registrovaných v systému, kterými jsou meziměstské autobusy a vlaky i vozidla městské hromadné dopravy vybraných měst. Na mapě jsou dále zobrazeny polohy všech zastávek a stanic a vykreslují se zde i průběhy tras vybraných spojů včetně možných alternativních tras zvoleného spojení. Mapa je interaktivní, automaticky reaguje na informace zobrazené v dalších částech aplikace a řadu informací lze získat kliknutím na příslušnou zastávku či vozidlo přímo v mapě.

Share
Share