GISportal
Jedeme i díky Vám

Nová kniha „Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii“ + SOUTEŽ

Stanislav Popelka z Katedry geoinformatiky UP v Olomouci vydal novou knihu zaměřenou na problematiku eye-trackingu s důrazem na využití v kartografii

Publikace „Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii – Praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu“ nabízí komplexní pohled na využití sledování pohybu očí při hodnocení a optimalizaci map. Čtenáři se v ní dozvědí teoretické základy, na kterých technologie eye-tracking funguje, seznámí se s různými způsoby měření pohybu očí a rovněž získají základní přehled o oblastech, ve kterých je eye-tracking využíván – samozřejmě s důrazem na kartografii. Značná část knihy je zaměřena prakticky. Nejprve je popsáno doporučené vybavení eye-tracking laboratoře a jsou představeny tři typy eye-trackerů. Následují obsáhlé kapitoly zaměřené na přípravu, design a průběh experimentu, pre-processing, validaci a čištění dat a konečně na samotné vyhodnocení naměřených pohybů očí. V těchto kapitolách autor vycházel z vlastních zkušeností, které se snažil prostřednictvím této publikace předat dalším výzkumníkům. Po přečtení knihy získají čtenáři obecné povědomí o popisované problematice a řadu doporučení a rad pro vlastní výzkum, ať už v oblasti kartografie či jiné. Významnou část poznatků a sdělení z této knihy lze zobecnit a inspirovat se jimi také v jiných než kartografických oborech.

Oficiální křest publikace proběhl minulý týden na konferenci „Kognice a umělý život“ v Brně.

Kniha je k zakoupení v eshopu Vydavatelství UP. Pokud chcete ušetřit necelých 200 korun, můžete zkusit štěstí v soutěži, kterou jsme si pro vás na Gisportálu připravili. Ze správných odpovědí na tři jednoduché otázky vylosujeme jednoho šťastlivce, který získá zmíněnou publikaci včetně podpisu autora. Soutěž poběží do konce měsíce června.  

Share
Share