GISportal
Jedeme i díky Vám

Nové rastrové výstupy ZM 10 na Geoportálu ČÚZK

Nové rastrové barevné výstupy Základní mapy 1:10 000 jsou již na části území k dispozici pro výdej souborových dat i v mapových službách. Nové čtverce produktu ZM 10 – barevná bezešvá jsou vytvářeny technologií ESRI a CPS eXpress. Z dat ZABAGED®, která jsou technologií IS SMD zpracována na barevnou bezešvou mapu, jsou generovány výstupy – PostScriptové soubory EPS v bezešvém kladu segmentů 2×2 km v zobrazení S-JTSK. Tyto soubory jsou službou aplikačního serveru rastrovány na soubory TIF s rozlišením 800 dpi, s kompresí Packbits, barevnou hloubkou 8 bit a jednotnou paletou + TFW textové soubory zajišťující umístění segmentů v souřadnicovém systému. Čtverce vytvářené původní technologií transformace rastrových souborů, s nižší výslednou kvalitou rastrového obrazu, budou v měsíčních intervalech postupně nahrazovány novou verzí. Rozdíl v kvalitě dat je možno posoudit ve veřejné WMS službě pro data ZM 10 či v ilustraci pod textem.

Ukázka upravené ZM 10

Share
Share