GISportal
Jedeme i díky Vám

Nový odborný kurz „Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí“

Česká asociace pro geoinformace a Univerzita Palackého v Olomouci pořádají odborný kurz s názvem „Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí„, který se bude konat 21. a 22. září 2021 v Olomouci. Kurz je určen pro úředníky územně samosprávných celků a vedoucí úředníky územně samosprávných celků pracujících v oblasti ochrany životního prostředí. Předpokládá se vstupní základní úroveň znalosti GIS. Kurz je zpoplatněn částkou 5900 Kč. 

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

  • principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU,
  • principy snímkování s UAV,
  • orientovat se v současně dostupné nabídce UAV a jejich sensorů pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí
  • pracovat s vhodnými softwarovými produkty při zpracování dat z UAV s cílem odvodit standardní výstupy (3D mračno bodů, ortofotomapa, digitální model reliéfu),
Share
Share