GISportal
Jedeme i díky Vám

OCAD 2018 a model předplatného

V den jarní rovnodennosti, kdy Slunce vstoupilo do znamení Berana, uvedla švýcarská softwarová společnost OCAD AG na trh nové edice kartografického programu OCAD. Prostřednictvím českého zastoupení „ocad.cz“ si můžete zakoupit například verzi Mapping Solution a používat prostorová data OSM, sdílet geografické informace pomocí WMS, případně sbírat vlastní data přímo v OCADu pomocí real-time GPS nebo laserového dálkoměru.

Z dat leteckého laserového skenování snadno získáte digitální model reliéfu, hypsometrickou mapu, stínovaný reliéf, vypočítáte gradient svahu nebo výšku vegetace. Stejně snadno vytvoříte tematické mapy s kartodiagramy. K dispozici je také vícenásobné znázornění, bohaté možnosti importu a exportu. Zásadní novinkou je přechod na obchodní model předplatného (SaaS – tedy Software as a service) a tzv. licence pro pracovní týmy. 

Share
Share