GISportal
Jedeme i díky Vám

„Odkaz pre starostu“, alebo ako poukázať na problém vo vašom meste.

Participatíva, participatívny GIS a crowdsourcing boli na Gisportáli témou už niekoľko krát. Tento raz by sme vám radi predstavili iniciatívu, ktorá má za cieľ flexibilnejšie riešenie problémov, ktoré trápia občanov a sú v kompetencii samospráv, samozrejme aj s využitím web GIS-u.

Technicky riešenie nie je nijak extra zaujímavé. Mapová aplikácia funguje na platforme Google Maps. No táto stránka je príkladom využitia crowdsourcingu a aplikácie GIS-ov pri riešení problémov v oblasti samosprávy. Týmto článkom by sme chceli aj trochu spropagovať myšlienku participácie občanov na zlepšovaní životného priestoru v ich meste či obci.

Takže ako to vlastne funguje? Prostredníctvom stránky odkazprestarostu.sk, alebo aplikácie pre smartfóny môže každý (nemusí to byť občan daného mesta) upozorniť na problém, ktorý sa vyskytuje na území mesta či obce, ktoré sa do projektu zapojili. Podnety sú zaradené do kategórií ako napr.: cesty a dopravné značenie, doprava MHD, graffiti, chodníky, príroda a životné prostredie, sochy a pamätníky, školy a materské škôlky atď. Po stručnom popise problému, jeho lokalizácii na mape a odoslaní obrazovej dokumentácie, systém, bezprostredne po odsúhlasení administrátorom, kontaktuje príslušného zamestnanca na zodpovedajúcom miestnom úrade alebo magistráte.

Odkazprestarostu.sk

Po odoslaní podnetu príslušnej samospráve správcovia portálu očakávajú odpoveď zodpovedného pracovníka samosprávy. Na základe odpovede samosprávy sa podnet zaradí do kategórie „vyriešený“, „neriešený“ alebo „rozhodnite“. Do poslednej kategórie sa dostane podnet, keď nie je zrejmé, ako bude vyriešený. Je to ponechané na užívateľov portálu, ktorí môžu jednoduchým spôsobom odpovedať na otázku: Zdá sa Vám tento podnet ako vyriešený?

Užívatelia môžu sledovať problémy, ktoré v blízkom susedstve trápia aj iných spoluobčanov. Pri každom probléme je možné zapojiť sa do diskusie a zhodnotiť naliehavosť podnetu, postup kompetentných pri jeho odstraňovaní a sami navrhovať vhodné riešenia. Dostupné sú aj podrobné štatistiky získané zhrnutím všetkých nahlásených podnetov od užívateľov tejto domény. Vymedzením konkrétneho časového obdobia, tak môžete získať komplexný prehľad o tom, ako na podnety občanov reagujú kompetentní úradníci, prípadne volení zástupcovia občanov v jednotlivých samosprávach.

mapa na odkazprestarostu.sk

Do tejto iniciatívy sa už zapojilo 20 miest a obcí vrátane siedmych krajských miest. Tento počet sa však neustále zväčšuje. Portál sa môže pochváliť už viac ako 900 vyriešenými podnetmi. Tvorcovia stránky sa rozhodli vyzdvihnúť samosprávy, ktoré si robia svoju prácu poctivo. Preto vymysleli cenu Zlaté vedro Milana Capáka, ktorý svojpomocne opravil v Rožňave niekoľko výtlkov na cestách. Získa ho ten starosta, ktorý sa najlepšie stará o svoje mesto, úspešne rieši podnety z odkazprestarostu.sk a ochotne komunikuje s obyvateľmi. Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI. Projekt bol podporený aj napr. grantom z CEE Trust.

Share
Share