GISportal
Jedeme i díky Vám

Organizačný tím Stavebnej fakulty STU pozýva na GIS Day 2022

Radi by sme Vás pozvali na oslavu medzinárodného dňa geografických informačných systémov GIS day, ktorá sa uskutoční v utorok 15.11.2021 od 15:30 v hybridnej podobe: naživo v miestnosti B319 (BAT) na Stavebnej fakulte STU v Bratislave alebo online cez platformu Google Meet (odkaz je dostupný tu).

Registrácia vopred nie je potrebná.

Už po štvrtýkrát sme pripravili prednášky a workshop, ktoré priblížia využitie GIS v praxi. Tento rok naše pozvanie prijali:

  • Ivana Ivanová (School of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science and Engineering, Curtin University, Perth, Australia) s príspevkom “Delíme sa o (priestorové) dáta FAIRovo?”.
  • Lenka Starková (Západočeská univerzita v Plzni), ktorá predstaví stredoveké mestské aglomerácie v Iraku v kontexte archeologického diaľkového prieskumu Zeme.
  • Z USA sa pripojí Dean Djokic (ESRI, California) s príspevkom v angličtine venovanom geomorfologickým charakteristikám terénu a extrakcii hydrografických prvkov.
  • Martin Kubáň (KAJO s.r.o.) predstaví web GIS aplikáciu na vyhľadávanie Nature Based Solutions.
  • Záverečnú prednášku prednesie Jaroslav Burian (Univerzita Palackého v Olomouci), ktorý sa bude venovať mapám a GIS v outdoorových aktivitách.
  • Podujatie zakončí Martin Tuchyňa (Ministerstvo životného prostredia SR) s workshopom zameraným na DPZ & Copernicus – možnostiam vyhľadávania, prístupu a možností využitia družicových snímok v aplikačnej praxi.
Plagát podujatia GIS day na SvF 2022

Budeme radi, ak sa k nám v utorok pridáte!

V mene organizačného tímu „GIS day na SvF“,
Milica Aleksić

Share
Share