GISportal
Jedeme i díky Vám

Otevřená data a otevřený software nejen pro komerční sektor II

Po loňském úspěšném ročníku se na Novotného lávce opět připravuje setkání odborné veřejnosti nad tématem otevírání geodat, které přináší příležitosti pro další rozvoj geoinformatických aplikací.  Loni se setkání zúčastnilo 138 zájemců. Mezi jinými zástupci ministerstev (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí), agentur zabývající se ochranou přírody a životního prostředí (AOPK a CENIA), členové univerzit a státních institucí z celé republiky, a také institucí zabývajícími se plánováním a rozvojem (IPR, ČÚZK).

Přijďte se 23. ledna podívat, zda letošní ročník vzbudí také tak velký zájem u odborné veřejnosti (bližší informace o akci zde). Letos navíc na toto setkání navazuje 24.-25. ledna Codecamp a hackathon projektu FOODIE spolupořádaný s projekty SDI4APPS, OTN, DATABIO, NEXTGEOSS a SKIN, kde se na otevírání dat bude dále aktivně pracovat, zájemci naleznou informace opět zde. Registrace pro obě akce naleznete ve společném formuláři.

Share
Share