GISportal
Jedeme i díky Vám

Otevřená data jako příležitost pro komerční sektor (pozvánka)

Otevřená data jako příležitost pro komerční sektor, 18. ledna 2016 od 10:00 do 15:00 na Novotného lávce (Novotného lávka 5, Praha). Přihlášky i program jsou k dispozici online. 

Hlavním tématem workshopu je prezentace datových sad a nastavení spolupráce mezi uživateli, výzkumníky a vývojáři zabývajícími se využitím otevřených dat (Open Data) pro nejrůznější komerční aplikace v oblasti dopravy, vzdělávání, životního prostředí, územního plánování, cestovního ruchu, turistiky, zemědělství a podpory obchodu s realitami. V rámci workshopu se účastníci seznámí s možnostmi, jak využít vzniklá otevřená data pro jejich aktivity a aplikace.

Cílem workshopu je především podpořit aktivity vedoucí k lepší spolupráci mezi veřejným sektorem, výzkumem a malými a středními podniky.

Klíčová témata workshopu:

 • Open Data a Linked Open Data, nové příležitosti pro malé a střední podnikání
 • porovnání situace v ČR a v Evropě
 • integrace otevřených dat
 • otevřená data z pohledu vývojáře
 • otevřená data jako příležitost pro potencionálního investora
 • otevřená data pro zemědělství
 • otevřená data pro cestovní ruch a turistiku
 • otevřená data v uzemním rozhodování a investicích
 • otevřená data v dopravě
 • metadata, cesta k otevřeným datům

Komu je workshop určen:

 • malým a středním inovačním firmám v oblasti vzdělávání, životního prostředí, cestovního ruchu a realit,
 • studentům a nezávislým vývojářům pracujícím s otevřenými daty,
 • orgánům veřejné správy včetně státních institucí, regionů a obcí, které chtějí prostřednictvím otevřených dat podpořit rozvoj na místní, regionální a národní úrovni,
 • uživatelům a provozovatelům systémů o životním prostředí,
 • provozovatelům turistických portálů a turistických aplikací, regionálním sdružením zabývajícím se podporou cestovního ruchu, provozovatelům turistických zařízení a cestovním kancelářím,
 • všem v realitním obchodě od provozovatelů realitních kanceláří k vývojářům a správcům portálů,
 • potenciálním investorům.
Share
Share