GISportal
Jedeme i díky Vám

Otevřená data jako příležitost pro komerční sektor (reportáž)

V mrazivém dopoledni 18. 1. 2016 se v prostorách České asociace pro geoinformace na Novotného lávce sešlo 138 zájemců o problematiku Otevřených (geo)dat. Program konference byl zaměřen na představení evropských projektů zaměřených na podporu otevírání (nejen geo)dat.

kulatystul_orez

O konferenci byl velký zájem. Mezi více 138 dorazivšími účastníky byli zástupci ministerstev (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí), agentur zabývající se ochranou přírody a životního prostředí (AOPK a CENIA), členové univerzit a státních institucí z celé republiky, a také institucí zabývajícími se plánováním a rozvojem (IPR, ČÚZK). Akce vzbudila velký zájem u odborné veřejnosti a také u zástupců výzkumných ústavů a firem zabývajícími se GIS a IT, pořizováním a sběrem dat, dálkovým průzkumem a tvorbou map. Na akci zavítali také zástupci krajů a bankovních ústavů. Početnou vrstvu tvořily ostatní soukromé firmy, sdružení, ale také studenti a nadšenci z řad veřejnosti, zajímající se o problematiku a využití otevřených dat.

Začneme-li mluvit o obsahu konference, velmi zajímavé bylo pojmenování palčivého problému evropského financování aktivit otevírání dat. Evropská unie financuje řadu open datových projektů. Často ale, po skončení projektu, dochází ke stagnaci a postupnému odumírání těchto datových sad. Karel Charvát proto zahájil konferenci upozorněním na tento problém a náplní dne bylo ukázat cestu, jak tuto situaci řešit.

Jednotliví přednášející postupně představili tři datové sady vytvářené v evropských projektech, pro které jejich tvůrci plánují byznys modely, jak datová sada může přežít konec projektu. Postupně byly představeny:

  • Smart Points of Interests (SPOI ~ chytré body zájmu) – celosvětová datová sada čítající bezmála 24 milionů bodů zájmu klasifikovaných podle Waze klasifikace a podle klasifikace OSM, sestavená z 500 různých datových zdrojů, distribuovaná ve formátu RDF.SPOI
  • Open Land Use (OLU ~ otevřená mapa využití půdy) – datová sada v tuto chvíli pokrývající Českou republiku, s ambicí dosáhnout celoevropské úrovně pokrytí. Tato sada poskytuje v jednotném datovém modelu vždy co nejpodrobnější využití půdy. V tuto chvíli kombinuje datové zdroje z CORINE Land Cover, RUIAN, Urban Atlasu a LPISu. Datová sada je poskytována ke stažení ve vektorové podobě po územních celcích LAU2.OLU
  • Open Transport Map (OTM ~ otevřená dopravní mapa) – poskytuje data z OpenStreetMap v podobě vhodné pro routování, v oblastech zájmu pak doplněné o vypočtené, v čase se měnící intenzity dopravy. Ambice tvůrců mluví o kalkulaci intenzit na státní, resp. evropské úrovni do konce roku 2016. Data jsou poskytována ke stažení po oblastech NUTS3, dále jako WMS, v plánu je WFS a routovací API.OTM

 

Z prezentací a následné diskuse vyplynulo, že datové sady mohou být v po skončení projektu udržitelné za předpokladu, že veškerá harmonizace, vývoj datových pump a nastavení periodické aktualizace proběhne v rámci projektu a po jeho skončení je datová sada schopna poskytovat uživatelům určitou přidanou hodnotu. Takové datové sady navrhovali přednášející dále udržovat v rámci neziskového spolku Plan4all, který si klade za cíl být platformou sdružující evropské organizace se zájmem o podporu otevřených dat.

Dále byla představena vznikající platforma pro podporu precizního zemědělství Foodie. Tato platforma integruje volná i komerční data do jednoho unifikovaného uživatelského portálu za účelem efektivní každodenní podpory farmářů – od základních podkladů, jako jsou katastrální mapa, ortofoto, LPIS, až po telemetrii strojů či  míst aplikace hnojiva a dalších látek.

FOODIE

Sekci přednášek pak uzavřel příspěvek s názvem: Quo vadis metadata? Štěpán Kafka zde popisoval možnosti propojení světa Open Dat s legislativou INSPIRE a nakonec popsal současnou situaci, která směřuje k využití technologií sémantického webu pro metadata prostorových dat.

Celý den pak uzavřel kulatý stůl na téma nastartujeme české PPP pro otevřená data? Takto ambiciózní cíl z mého pohledu naplněn nebyl, nicméně zazněla celá řada zajímavých myšlenek:

  • Účastníci se všeobecně shodli, že otevírání zejména geodat v ČR je na jedné z nejlepších úrovní v Evropě. Cesta k pětihvězdičkovým open datům je ovšem stále dlouhá.
  • Debata se vedla i o tom, zda je skutečně dobře všechna data otvírat, zda by neměly být některá data ukrývána a šifrována, i vzhledem ke komplikující se bezpežnostní situaci v Evropě.
  • Z techničtějších věcí byl probírán rozdíl mezi formátem RDF a relační databází – zde byl Otou Čerbou citován výrok Runnara Berghaima ze společnosti Avinet, že objekty reálného světa a jejich vztahy lze daleko lépe vyjádřit síťovým grafem než relačním modelem.
  • Nakonec zazněl i dotaz, který je evergreenem diskusí o dostupnosti dat: bude ZABAGED poskytován ve formě otevřených dat? Tato již klasická otázka byla odpovězena neméně klasickým způsobem: možná, ale dokud ČÚZK musí plnit státní rozpočet vlastními zisky, …

sal_5_orez

Všechny prezentace jsou dostupné online zde. Na konferenci byl pořízen i videozáznam, kde je možno krom přednesu prezentací shlédnout i živé prezentace SW a kulatý stůl. Bude-li záznam zveřejněn, rád ho následně přidám do komentářů.

Karel Jedlička

Share
Share