GISportal
Jedeme i díky Vám

Počet přestupků v Bratislavě v mapě

Magistrát hlavního města SR Bratislava zveřejnil webovou aplikaci Počet priestupkov v Bratislave v roku 2021, která na platformě Esri prezentuje přestupky přepočítané/vizualizované na jednotlivé ulice. Aplikace tak ukazuje nový a zajímavý způsob vizualizace policejních dat, avšak z metodologického hlediska by asi stálo za zvážení, pokud by přestupky neměly být přepočítány na délku ulice, jinak zobrazujeme absolutní čísla na ploše, což není optimální. 

 

Share
Share