GISportal
Jedeme i díky Vám

Pomozte otevřít pražská geografická data (TZ)

Pojďte pomoci s přípravou pražských geograficklých open dat! Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sdružení Otevřená GeoInfrastruktura a Fond Otakara Motejla si Vás dovolují pozvat k vyplnění dotazníku k otevírání pražských geografických dat.

Na základě nově schválených Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy zajišťovaným IPR Praha, která nabudou účinnosti od 1. 5. 2015, bude možné poskytování geodat formou otevřených dat a otevřených služeb.

Abychom při otevírání dat vyšli vstříc aktivním uživatelům našich dat a podpořili jejich další široké využití, zajímá nás, kteří uživatelé mají o data zájem, jaká data a v jaké formě jsou žádána. Jsou preferovány služby nad daty či spíše připravené soubory dat?
Sdělte nám svůj názor či přání k otevírání pražských geodat vyplněním následujícího jednoduchého dotazníku.

Share
Share