GISportal
Jedeme i díky Vám

Pondělky s Esri technologiemi: Data, data, data, …

Data jsou srdcem každého informačního systému, ten geografický nevyjímaje. Historicky se uvádí, že na celkových nákladech na provoz GIS se právě data podílejí až z 90 %. Díky nepřebernému množství dat publikovaných na nejrůznějších geoportálech, myšlence INSPIRE a celé řadě „open“ datových projektů už tento údaj asi neplatí, ale přesto – kvalitní data jsou zkrátka něco, bez čeho se prostě neobejdeme.

Jak si tedy data opatřit

V případě, že potřebná data nemáme a nejsou nám ani nikde přístupná, nezbývá, než si je vyrobit. Vektorová data se tradičně pořizují jako data odvozená z nějakého referenčního podkladu (ať už leteckého snímku, mapy nebo jiných dat) a existuje k tomu hned celá řada šikovných automatizovaných nástrojů. Pokud už data musíme vytvářet ručně, pomoci mohou nejrůznější pomůcky na přichytávání, tvorbu kolmic, rovnoběžek a podobně. Abychom následně nemuseli jednotlivým prvkům upravovat také atributy, vyplatí se použít předem připravené editační šablony. Pokud tedy začnete kreslit les, ArcGIS rovnou použije ten správný symbol a předvyplní i příslušné položky v tabulce.

Editační šablona a editační nástrojové lišty v ArcGIS for Desktop.
Editační šablona a editační nástrojové lišty v ArcGIS for Desktop.

Čistá data

Pro mnoho analytických funkcí je nezbytně nutné, aby data byla takříkajíc „topologicky čistá“. Body musí ležet přímo na liniích, linie na sebe musí navazovat apod. Pro zajištění této geometrické správnosti dat je v ArcGIS na 30 speciálních pravidel, která se navíc nechají různě kombinovat. Správnost atributové složky dat pak pomohou zajistit některé funkce geodatabáze, jako například možnost definovat tak zvané podtypy a domény. Při vytváření nového, nebo při editaci stávajícího prvku se tak operátorovi umožní výběr pouze z relevantních možností. (Na potrubí o vnitřním průměru 200 mm například nepřipojíte linii reprezentující 50 mm potrubí bez příslušné redukce.)  V případech, kdy je zapotřebí vytvořit vlastní kontrolní postupy nebo tyto postupy efektivně automatizovat, vyplatí se sáhnout po specializované nadstavbě ArcGIS Data Reviewer, která pomůže například i při sjednocení kontrolních procesů napříč celou organizací.

Ukázka některých topologických pravidel.
Ukázka některých topologických pravidel.

Když je o data opravdu zájem

Když už mluvíme o podnikovém nasazení, neměli bychom zapomenout na ty případy, kdy s jedním datovým zdrojem pracují i stovky klientů najednou. Pro tyto případy nabízí ArcGIS poměrně komplexní databázové řešení nazvané víceuživatelská editace pomocí dlouhých transakcí. Jedná se o možnost upravovat jeden prvek (řekněme parcelu) více editory najednou. Systém pak sám zkontroluje, zda jsou obě úpravy totožné. V případě, že tomu tak není, vybere podle předem definovaných pravidel správnou variantu, nebo tento nesoulad prostřednictvím nástroje pro správu konfliktů oznámí supervizorovi změn, který rozhodne, jak se bude postupovat dál. Jednotlivé editační verze je samozřejmě možné zachovávat a v případě potřeby se k nim i vracet.

Migrace dat z formátu do formátu pomocí nadstavby ArcGIS Data Interoperability.
Migrace dat z formátu do formátu pomocí nadstavby ArcGIS Data Interoperability.

Hurá do terénu

Doposud jsme se bavili o úpravách dat zpoza pracovního stolu. Jsou však okamžiky, kdy je žádoucí nebo dokonce nutné editovat data i v terénu. Tuto možnost sice serverové technologie podporují již řadu let, ale teprve s příchodem chytrých mobilních telefonů a tabletů jsou tyto nástroje opravdu snadno, a tedy i široce použitelné. Editace může probíhat buď v okně internetového prohlížeče, anebo ještě lépe v nativní aplikaci vyvinuté přímo pro daný operační systém (Android, iOS, Windows Phone). S pomocí volně dostupných vývojových rozraní, tzv. API, si takovou aplikaci může vytvořit každý podle svých konkrétních potřeb. Druhou možností je stažení obecné editační aplikace Collector for ArcGIS, která byla k tomuto účelu přímo vytvořena.

V Dalkii Česká republika, a.s., využívají pracovníci v terénu přístup do podnikového GIS na více než 300 smartphonech. (ArcRevue 2/2014)
V Dalkii Česká republika, a.s., využívají pracovníci v terénu přístup do podnikového GIS na více než 300 smartphonech. (ArcRevue 2/2014)
Share
Share