GISportal
Jedeme i díky Vám

Pondělky s Esri technologiemi: Platforma ArcGIS

V rámci spolupráce se společností ARCADATA PRAHA s.r.o. a propagace Konference GIS Esri v ČR 2014 jsme pro vás připravili sérii „Pondělků s Esri technologiemi“. Dnešní první díl vám představí platformu ArcGIS. Další díly budou následovat každé pondělí, až do konání konference (22. – 23. října). Příjemné čtení vám přeje GISportal.cz a ARCDATA PRAHA s.r.o.

Software se mění a konektivita je alfou a omegou poslední doby. Na co největší konektivitě je založen i princip moderního GIS, který rozvíjí společnost Esri na své platformě ArcGIS. Ta je tvořena softwarovými produkty, které ji využívají, a je zároveň jakýmsi tmelem, který drží produkty pohromadě a umožňuje jim mezi sebou vzájemně komunikovat. Usnadňuje každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci prostřednictvím mapy, takovou informaci sdílet a učinit ji dostupnou pro vybranou skupinu nebo pro širokou veřejnost. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent; dat a zdrojů, portálu a aplikací.

Schéma platformy ArcGIS.
Schéma platformy ArcGIS.

Data

Platforma ArcGIS, jakkoliv zní tento název technokraticky, je určena i neodborné, rozumějte neGISové veřejnosti. Je určena všem, kdo chtějí svá data vidět a zkoumat v geografických souvislostech. A nejen to, chtějí platformu využít i k obohacení svých vlastních dat o informace, které sami nesledují a nechtějí se starat o jejich sběr a aktualizaci. A právě taková data jsou součástí platformy ArcGIS.

Mapový obsah tedy nespočívá pouze v možnosti zapnout si topografický podklad nebo různorodé koláže družicových či leteckých snímků, nýbrž i v možnosti klást dotazy typu: „Kteří moji zákazníci bydlí v oblastech s vyšší vzdělaností?“ nebo „Kteří z nich patří do vyšších příjmových skupin?“ K takovým úlohám jsou určeny webové služby, které v mnoha různých kategoriích tyto informace obsahují a dovolují je přenést či využít v datech uživatele.

Zdroje

Podobně jako data jsou součástí cloudových služeb i systémové zdroje. Platforma tak nabízí uživatelům aplikací datové úložiště, možnost hostování vlastních zabezpečených služeb a rovněž i výpočetní výkon pro provádění analytických úloh. Takovému řešení se říká SaaS (Software as a Service).

Ti uživatelé, kteří mají zdroje vlastní, tj. disponují serverovými nástroji pro správu dat a mapových služeb (ArcGIS for Server), se mohou spolehnout výhradně na ně nebo je používat v kombinaci se zdroji v cloudu. Typickým příkladem jsou organizace, kterým interní pravidla nedovolují všechna data provozovat mimo vlastní infrastrukturu. Ty pak mohou rozdělit služby na interní a externí a jedny provozovat na vlastních serverech a druhé v prostředí cloudu.

platforma2

Portál

Portál je velice důležitou součástí systému. Tvoří vrstvu umístěnou logicky nad serverem, ať už v podobě on-line služeb nebo v podobě lokálního serveru ArcGIS, a umožňuje uživatelům a správcům organizovat mapový obsah. K nejběžnějším úlohám tak patří vytváření webových map kombinováním nejrůznějších webových služeb, a to jak vlastních, tak i cizích, dostupných na základě uživatelských práv. Správa těchto uživatelských oprávnění, účtů a rolí tvoří druhou, podstatnou část Portálu platformy ArcGIS. Technicky vzato, podobně jako serverové služby, i portál může být provozován jak v cloudu, tak i lokálně na straně uživatele, tzv. „on premise“.

Aplikace

Aplikace poskytují uživatelské prostředí, ve víceúrovňové architektuře zvané front-end, které umožňuje uživatelům s platformou pracovat bez ohledu na to, zda jsou GISovými odborníky nebo jsou z řad široké neodborné veřejnosti. Na jedné straně jsou to tedy specialisté využívající pro svou práci profesionální GIS aplikace (např. ArcMap nebo od verze 10.3 ArcGIS Pro). Na straně druhé mohou platformu využívat všichni, pro něž je mapa pouze prostředek pomáhající provádět nějakou související činnost, jako např. manažeři sledující stav svých obchodních středisek rozložených v území, opravárenské čety odstraňující aktuální poruchy ve svém rajonu nebo široká veřejnost, kterou chce úřad informovat o situaci ve městě. Ti všichni mohou využívat mnoho různých, velmi často mobilních aplikací, aby získali potřebné informace a učinili správná rozhodnutí.

Pohled na platformu ArcGIS z perspektivy webového GIS.
Pohled na platformu ArcGIS z perspektivy webového GIS.
Share
Share