GISportal
Jedeme i díky Vám

Pondělky s Esri technologiemi: Prezentace výsledků

Všichni víme, jak je mapa silné vizualizační médium. Jaké jsou ale další možnosti při vizualizaci dat v GIS? To je tématem dalšího dílu seriálu o platformě ArcGIS.

Kartografie je stále základ

Než se do toho pustíme, u map se ještě na chvíli zastavíme. Pro kvalitní mapu jsou potřeba pokročilé kartografické nástroje. V ArcGIS for Desktop proto nalezneme kartografické reprezentace, což jsou mapové značky částečně nezávislé na poloze prvku, který reprezentují. Pokud tedy některá značka zasahuje do jiné (například potok souběžný se silnicí), je možné ji posunout na vhodnější místo bez nutnosti změny zdrojových dat.

Další nástroje zajišťují maskování vybraných značek, inteligentní rozmisťování popisků a nalezneme zde i množství pokročilých funkcí pro generalizaci dat, které dokážou nejen slučovat budovy do bloků a zjednodušovat tvary areálů, ale také řešit vzniklé konflikty a ředit silniční síť s ohledem na topologii a důležitost silnic.

Kartografické výstupy lze sestavit i do atlasu s automaticky vytvořeným kladem listů a rejstříkem. Klad listů přitom nemusí tvořit pravoúhlou síť, ale může sledovat liniový prvek: třeba řeku nebo silnici.

Ukázky funkce nástrojů pro automatickou generalizaci. Nahoře: Thin Road Network ředí silniční síť. Dole: Aggregate Polygons vytváří z jednotlivých budov (šedivě) zastavěné areály (červeně).
Ukázky funkce nástrojů pro automatickou generalizaci. Nahoře: Thin Road Network ředí silniční síť. Dole: Aggregate Polygons vytváří z jednotlivých budov (šedivě) zastavěné areály (červeně).

Webové mapy

Distribuovat tištěnou mapu s sebou nese několik nevýhod. Disponujeme totiž omezeným nákladem a papírová mapa prakticky nejde aktualizovat. Pokud ji ovšem publikujeme na serveru, může k ní přistupovat neomezený počet uživatelů (pokud přístup neomezíme heslem či pomocí LDAP nebo Active Directory) a aktualizace se odrazí ve všech klientech, kteří k mapě přistupují. ArcGIS přitom nabízí klienty pro webové prohlížeče (mapy jsou tak k dispozici na stolních počítačích) i pro mobilní zařízení (tablety a telefony s Androidem, iOS, Windows…). Rozšířit informace z GIS po firmě nebo pro veřejnost je tak téměř bezpracné.

Prostředí aplikace Collector for ArcGIS na iPadu.
Prostředí aplikace Collector for ArcGIS na iPadu.

GIS v Excelu?

Výhod serverového GIS se využívá i pro začlenění funkcionality GIS do aplikací, jako jsou např. Excel, SAP, IBM Cognos nebo MS SharePoint. Cloudové prostředí ArcGIS Online v těchto aplikacích umožňuje pracovat s webovými mapami, odesílat data do geoprocessingových služeb a vizualizovat je na mapovém podkladu. Není tak problém přímo v Excelu provádět hot-spot analýzu či optimalizaci tras mezi pobočkami.

Esri Maps for Office – GIS v Excelu.
Esri Maps for Office – GIS v Excelu.

Manažerská shrnutí

Vedoucí pracovníci ocení vizualizaci dat prostřednictvím aplikace Operations Dashboard, která umožňuje připojit k interaktivní mapě různé typy grafů a poměrových tabulek. V základním nastavení je navíc připravená pro data získávaná v reálném čase, takže se hodí i pro operativní sledování vozidel, různých čidel nebo jiné průběžně se měnící situace.

Aplikace Operations Dashboard.
Aplikace Operations Dashboard.

3D vizualizace je už tu

Nemůžeme opomenout ani 3D GIS, který v současnosti zažívá velký rozvoj. Zatímco dosud byla základní aplikací pro práci s 3D daty ArcScene, nová aplikace ArcGIS Pro již dokáže v jednom projektu kombinovat 2D i 3D pohledy na data. 3D scény lze dokonce také publikovat pomocí serveru a prohlížet je ve webovém klientovi založeném na HTML5 a OpenGL.

ArcGIS Pro umožňuje současné zobrazení 2D i 3D pohledu na data v synchronizovaných oknech.
ArcGIS Pro umožňuje současné zobrazení 2D i 3D pohledu na data v synchronizovaných oknech.

Data je třeba využívat

Pokud naše výstupy potřebujeme dostat k velkému počtu lidí, webové mapy na ArcGIS Online se jeví jako jedna z nejlepších možností. Datové služby a geoprocessingové nástroje jsou umístěny v cloudu a prostřednictvím standardizovaných rozhraní k nim přistupují klienti nezávisle na operačním systému nebo na používané aplikaci. Webový prohlížeč, iPhone, Android a třeba i PowerPoint se tak mohou dostat ke stejným datům, zobrazit je stejně – a předávat tak informaci bez ohledu na to, kdo jakým zařízením disponuje. 

Share
Share