GISportal
Jedeme i díky Vám

Pondělky s Esri technologiemi: Sdílení dat a výsledků

Provozování informačního systému dnes neznamená pouhou tvorbu, analýzu a správu jeho obsahu. Stále důležitější je také tento obsah odpovídajícím způsobem zpřístupnit a prezentovat. Trend interaktivního sdílení se proto promítá i do jednotlivých produktů Esri a k tradičním součástem systému ArcGIS, jako je ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server nebo ArcGIS Online, postupně přibývají i účelově zaměřené aplikace (zpravidla pro tablety a chytré mobilní telefony). Jak to ale všechno začalo? sdileni1 Krátké ohlédnutí

Možnosti interaktivního sdílení map a geodat jdou ruku v ruce s  tím, jak se vyvíjí internet a vlastně i celý svět IT. Stálé zvyšování přenosové kapacity, cloudová úložiště dat, prudký rozmach mobilních zařízení; to vše má zcela zásadní vliv na to, kam se možnosti moderního GIS posouvají. A tak stejně jako bylo dříve nemyslitelné dívat se na mapu v prostředí webového prohlížeče, je dneska samozřejmé mít ji s sebou v každém telefonu.

Komu a jak?

V případě sdílení informací formou mapy je vždy důležité uvažovat nad tím, kdo bude její koncový uživatel a k jakému účelu jí bude používat. Úplně jiné požadavky bude mít například návštěvník vašeho města, který si chce naplánovat prohlídku významných historických památek, a jiné zase kolega, který v terénu provedl servisní zásah a potřebuje tuto skutečnost zanést do centrální databáze.

Koncept webové mapy

Vytvoření takto specifické mapové služby již není doménou serverového specialisty, ale zvládne je i běžný uživatel ArcGIS for Desktop. Přímo z prostředí ArcMap je totiž na stisknutí jednoho tlačítka možné přenést vaši mapovou kompozici do prostředí webu, kde může být tato mapa přístupná jak k prohlížení, tak i k editaci.

sdileni2

Nativní klienti

Klientem mapových služeb může být desktop, aplikace běžící v okně webového prohlížeče, ale i aplikace určená pro mobilní telefon či tablet. Ty, jež se zaměřují na sběr dat, jsme již představili v druhém díle našeho seriálu, a na dnešek nám tedy zbývají ty, které se specializují na zobrazování interaktivního mapového obsahu. Nejjednodušší z nich je Explorer for ArcGIS, aplikace která umožnuje prohlížet mapu, dotazovat se na prvky, zapisovat poznámky do mapy a vytvářet interaktivní mapové prezentace. V tuto chvíli je dostupná pro platformy iOS a Mac OS a brzy by měla být uvolněna i její verze pro Android. Aplikace Operations Dashboard je naproti tomu určena k tvorbě přehledných lehkých klientů. Vedle obvyklých funkcí obsahuje navíc i nástroje specializované na sledování průběžně se měnících dat.

sdileni3

Kde hledat

Jak ale v obrovském množství dat najít ta vhodná, aktuální a validní? Na složité otázky zpravidla nebývají úplně jednoduché odpovědi, ale tato je pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo. Validní a důvěryhodná data jsou totiž zpravidla opatřena i příslušnými metadaty. Na celostátní úrovni se shromažďováním informací o existenci těchto dat (tzv. harvestingem) zabývají národní geoportály a obdobný geoportál si pro svoje potřeby může vybudovat i každá organizace. Díky moderním nástrojům, jako jsou například ArcGIS Online a Portal for ArcGIS, to navíc není ani nijak složité.

sdileni4

Share
Share