GISportal
Jedeme i díky Vám

Povodňové mapy na webu ČAP

Jak se již stalo téměř pravidlem, je letní období zároveň obdobím povodní a záplav. Rádi bychom vám představili mapovou službu České asociace pojišťoven, která má za cíl zprostředkovat „povodňové mapy“ veřejnosti. Tyto mapy ukazují pravděpodobnost výskytu povodní na území ČR. Můžeme ji využívat například při koupi domu, při sjednávání pojištění atd.

Povodňové mapy využívají pojišťovny při vyhodnocení rizika povodně v dané lokalitě a míru tohoto rizika pak promítají do stanovení pojistného. Pokud se nemovitost nachází v 1. rizikové zóně (viz dále), nehrozí zde nebezpečí povodně a nemovitost je proti tomuto riziku pojistitelná bez problémů. V zónách 2 a 3 již jde o území, které je ohroženo možnou povodní a sazby pojištění mohou být navýšeny o rizikový příplatek. Ten může být různý u pojištění nemovitosti i u pojištění domácnosti a liší se i v nabídce jednotlivých pojišťoven. Objekty ve 4. rizikové zóně jsou zpravidla nepojistitelné proti nebezpečí povodně, na ostatní rizika se tato výluka nevztahuje.

Uživateli stačí kliknout do mapy, nebo zadat adresu a během několika málo okamžiků mu na email dojde pdf, obsahující informaci, ve které povodňové zóně se toto místo nachází. Dříve byla tato služba zpoplatněna pomocí SMS za 60 Kč, dnes už je ale možné ji využívat zcela zdarma. Jak mapy na webu vypadají můžete vidět na následujících obrázcích.

Ukazka mapy na webu CAP

Za touto mapovou aplikací stojí společnost Intermap Technologies s. r. o. a jako podklad slouží Atlas ČR v měřítku 1 : 150 000. Dále je v aplikaci více než 200 detailních plánů měst v měřítku 1 : 10 000. Jako databáze adres pak slouží UIR-ADR.

Ukazka mapy na webu CAP

Celkem jsou definovány 4 povodňové zóny podle nebezpečí výskytu povodní:

Zóna 1 – Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav
Zóna 2 – Zóna s nízkým nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. maximálního rozlivu)
Zóna 3 – Zóna se středním nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. 50 leté vody)
Zóna 4 – Zóna s vysokým nebezpečím vzniku záplav (odpovídá zejména území tzv. 20 leté vody)

Analýzy byly provedeny pro všechna povodí větší než 20 km2. Každá riziková zóna odděluje prostor se stejnou každoroční pravděpodobností zaplavení. Rizikové zóny 1 a 2 jsou oblasti, které jsou zaplaveny až v důsledku povodní s dosaženou vysokou hladinou vody, takže není nutné při výpočtech uvažovat vlivy lokálních terénních detailů. Ty nejsou obsaženy v DMT a jedná se například o místní nebo mobilní protipovodňové zábrany.

I v oblasti  s velmi nízkým rizikem zaplavení ale mohou povodně nastat, a to v případě lokálního přívalového deště, či extrémně vysoké hladiny malého vodního toku, který nebyl díky své velikosti do výpočtu zahrnut. Jedná se o takzvané bleskové povodně.

Třetí povodňová zóna zohledňuje místní působení reliéfu, jako jsou dálniční či železniční náspy, které v DMT nejsou obsaženy.

Pro výpočet třetí a čtvrté povodňové zóny byl využit digitální model terénu a statistický přístup Swiss Re (geomorfologická regrese). Základním předpokladem pro kalkulaci povodňových zón je to, že přirozeně tekoucí řeky tvarují svá koryta a záplavová území podle reálných parametrů a následný odhad rozsahu povodní je závislý na tvaru topografie.

Jak uvedla paní Jana Rulíková ze společnosti Intermap Technologies, k vytvoření modelu Rizikových zón záplav 2002, resp. 2005, byl použit digitální model terénu firmy MultiMedia Computer „Digital Elevation Model s rozlišením 10m na pixel (DEM 10)“.  Rizikové zóny 2011 se modelují na digitálním modelu terénu „NEXTMap® Europe“, který má rozlišení 5 m na pixel a jehož vlastníkem je Intermap Technologies Inc. Detaily o metodice výpočtu rizikových zón si můžete přečíst zde.

Na obrázcích jsou náhledy na analýzy nad digitálním modelem terénu.

Pro zjištění rizikové zóny třeba v oblasti vašeho bydliště je nutné nejdříve souhlasit s licenčními podmínkami. Dále máte dvě možnosti. Buď výběr bodu přímo v mapě, nebo pomocí zadání adresy. Mapa zobrazuje rizikové zóny až od měřítka 1:96 000. Detail rizikové zóny kolem hledaného bodu se zobrazí až v pdf reportu, který bude odeslán na email.

Společnost Intermap Technologies nyní pracuje na nové verzi povodňových map, která bude využívat aktuální digitální model terénu a umožní vedle modelování povodní rovněž modelování záplav způsobených přívalovými dešti. Už teď je ale povodňová mapa velmi užitečná. Sami si ji můžete vyzkoušet na této adrese.

Redakce děkuje paní Marcele Kotyrové z České asociace pojišťoven a paní Janě Rulíkové ze společnosti Intermap technologies za poskytnuté informace a obrázky. 

Jeste cekam na schvaleni clanku a obrazky…ty mi pry poslou….

Jak již se stalo téměř pravidlem, je letní období zároveň obdobím povodní a záplav. Rádi bychom vám představili mapovou službu České asociace pojišťoven, která má za cíl zprostředkovat „povodňové mapy“ veřejnosti. Tyto mapy ukazují pravděpodobnost výskytu povodní na území ČR. Můžeme ji využívat například při koupi domu, při sjednávání pojištění atd.

Stačí kliknout do mapy, nebo zadat adresu a během několika málo okamžiků nám na email dojde pdf, obsahující informaci, ve které povodňové zóně se toto místo nachází. Dříve byla tato služba zpoplatněna pomocí SMS za 60 Kč, dnes už je ale možné ji využívat zcela zdarma.

Za touto mapovou aplikací stojí společnost Intermap Technologies s. r. o. a jako podklad slouží Atlas ČR v měřítku 1:150 000. Dále je v aplikaci více než 200 detailních plánů měst v měřítku 1:10 000. Jako databáze adres pak slouží UIR-ADR.

 Celkem jsou definovány 4 povodňové zóny podle nebezpečí výskytu povodní:

Zóna 1 – Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 
Zóna 2 – Zóna s nízkým nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. Maximálního rozlivu)
Zóna 3 – Zóna se středním nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. 50ti-leté vody)
Zóna 4 – Zóna s vysokým nebezpečím vzniku záplav (odpovídá zejména území tzv. 20ti leté vody)

Analýzy byly provedeny pro všechna povodí větší než 20km2. Každá riziková zóna odděluje prostor se stejnou každoroční pravděpodobností zaplavení. Rizikové zóny 1 a 2 jsou oblasti, které jsou zaplaveny až v důsledku povodní s dosaženou vysokou hladinou vody, takže není nutné při výpočtech uvažovat vlivy lokálních terénních detailů. ty nejsou obsaženy v DMT a jedná se například o místní nebo mobilní protipovodňové zábrany.

I v oblasti  s velmi nízkým rizikem zaplavení ale mohou povodně nastat, a to v případě lokálního přívalového deště, či extrémně vysoké hladiny malého vodního toku, který nebyl díky své velikosti do výpočtu zahrnut. Jedná se o takzvané bleskové povodně.

Třetí povodňová zóna zohledňuje místní působení reliéfu, jako jsou dálniční či železniční náspy, které v DMT nejsou obsaženy.

Pro výpočet třetí a čtvrté povodňové zóny byl využit digitální model terénu a statistický přístup Swiss Re (geomorfologická regrese). Základním předpokladem pro kalkulaci povodňových zón je to, že přirozeně tekoucí řeky tvarují svá koryta a záplavová území podle reálných parametrů a následný odhad rozsahu povodní je závislý na tvaru topografie.  Detaily o metodice výpočtu si můžete přečíst zde.

Pro zjištění rizikové zóny třeba v oblasti vašeho bydliště je nutné nejdříve souhlasit s licenčními podmínkami. Dále máte dvě možnosti. Buď výběr bodu přímo v mapě, nebo pomocí zadání adresy. Mapa zobrazuje rizikové zóny až od měřítka 1:96 000. Detail rizikové zóny kolem hledaného bodu se zobrazí až v pdf reportu, který bude odeslán na email.

Společnost Intermap Technologies nyní pracuje na nové verzi povodňových map, která bude využívat aktuální digitální model terénu a umožní vedle modelování povodní rovněž modelování záplav způsobených přívalovými dešti. Už teď je ale povodňová mapa velmi užitečná. Sami si ji můžete vyzkoušet na této adrese.

 

Share
6 komentářů
 1. Miloš K. napsal/a

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaká podrobnější mapa jelikož na mém pozemku je dle mapy zóna 4 ( 20 letá voda ) ale za dobu minimálně 100 let tam nebyla povodeň. Díky těmto mapám jsem tedy „zaškatulkován“ do nejhorší zóny ikdyž to není pravda a pojišťovna mi moje důvody jen těžko bude chápat pro svůj vyšší zisk. Je tedy něco detailnějšího ? Děkuji za příp. odpověď.

  1. Jirka Pánek napsal/a

   Bohužel, viz odpověd na dotaz paní Janíkové…

  2. Petr Lhoták napsal/a

   N-letá povodeň znamená, že existuje pravděpodobnost 1/N, že povodňová situace nastane během roku. V tomto případě je pravděpodobnost 1/20 = 5%, že bude povodeň v této zóně. Tato pravděpodobnost je pro každý rok stejná. Tudíž je možné, že 100-letá povodeň může nastat klidně 3x během 3 let… nebo také vůbec během 300 let… je to jen modelová pravděpodobnost…

 2. Jirka Pánek napsal/a

  Dobrý den,

  nejprve je důležité zmínit, že my nejsme autory mapy – mapu vytvořila Česká asociace pojištoven, my jsme jen informační server, který o této mapě napsal. Takže se prosím obraťte na ČAP.

  Mapy nejsou stavem reálných povodní, ale 100leté vody, ale dle webu ČAP „… slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.
  Zjištěním, ve které povodňové oblasti se váš objekt nachází, získáte orientační informaci o reálné možnosti pojištění objektu na riziko povodně a záplavy, resp. indikaci výše pojistného. Rizikové zóny záplav ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Použití povodňových map pro jiné účely než pro účely pojištění může být zavádějící.
  Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit ve prospěch klienta v souladu s vlastní obchodní strategií.“

 3. […] Zdroj: https://www.gisportal.cz/2011/08/povodnove-mapy-na-webu-cap/ […]

 4. […] se např. na mapakriminality.cz, pokud neznáte danou lokalitu tak, jak byste si představovali, na povodňové mapy,  na sousedy. V menších obcích je nejjednodušší třeba zajít přímo za starostou, to mám […]

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna

Share