GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na POOL 2017

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pořádá v týdnu od 23. do 27. října 2017 týden blokové výuky externích expertů s názvem POdzimní OLomouc – POOL 2017.

Během tohoto týdne je běžná výuka nahrazena prezentacemi a workshopy expertů z jiných vysokých škol i soukromé sféry. Akce je sice primárně určena pro studenty olomoucké geoinformatiky, ale zúčastnit se samozřejmě může i široká veřejnost.

Ve středu 25.10. po obědě je plánován doktorandský den, kdy mohou s prezentací svých disertačních prací vystoupit doktorandi z jakéhokoliv Geo/GIS pracoviště. Zájemci nechť pošlou email na adresu stanislav.popelka@upol.cz.

Program POOLu
Program POOLu

Program POOLu je dostupný ZDE.

Akce je podpořena projektem „Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/000233.

Share
Share