GISportal
Jedeme i díky Vám

Presné mapy Slovenska naozaj zadarmo! (TZ)

Popri sčítavaní obyvateľstva SR sa vyskytlo niekoľko problémov s geografickým zaradením osôb na Slovensku. Štatistický úrad SR sa rozhodol použiť zastaralé a nepresné mapy, za ktoré zaplatil nemalú čiastku. Toto je obzvlášť neštastné najmä v období doznievajúcej krízy pri pretrvávajúvich problémoch s verejnými financiami.

FreemapSlovakia už niekoľko rokov zadarmo ponúka vektorové digitálne mapy Slovenska, spolu s materským projektom OpenStreetMap aj mapy celého sveta. Podrobnosť týchto máp sa mení v závislosti od regiónu, avšak v spolupráci s mestami, obcami a ich obyvateľmi je možné tieto mapy priebežne dopĺňať a spresňovať. Akékoľvek zmeny sa v rôznych exportoch prejavia veľmi rýchlo, do niekoľko minút až hodín. Príkladom úspešnej spolupráce je napríklad obce Častá.

Mapa obce Častá na FreeMap.sk

Je zarážajúce, že práve Štatistický úrad SR používa statické, nemenné mapy, ktoré sú niekoľko rokov staré, ak má možnosť použiť aktuálne a najmä ľahko aktualizovateľné mapy celého Slovenska od FreemapSlovakia. Tieto si na dôvažok môže spresniť a vektorovo spracovať prispôsobujúc ich svojim potrebám, nielen pre účely sčítania ľudu.

O FreeMap Slovakia:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipédia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv pre užívateľa. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, vrstevniceaktuálne počasie, …) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam slovenských používateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

Share
Share