GISportal
Jedeme i díky Vám

Proběhla volební členská schůze České asociace pro geoinformace

Dne 28. 3. 2018 se v Praze na Novotného lávce uskutečnila volební členská schůze České asociace pro geoinformace. Volilo se nové předsednictvo a kontrolní komise na období 2018 – 2021.
Do předsednictva CAGI byli zvoleni (v abecedním pořadí, bez titulů):

 • Otakar Čerba
 • Robert Číhal
 • Zdenek Hoffmann
 • Jiří Horák
 • Karel Janečka
 • Pavel Matějka
 • Jan Novotný
 • Vilém Pechanec
 • Jiří Poláček
 • Miroslav Rychtařík
 • Leona Slabochová

Do kontrolní komise byli zvoleni (v abecedním pořadí, bez titulů):

 • Josef Dufek
 • Lena Halounová
 • Alena Vondráková

Nově zvolené předsednictvo na svém 1. zasedání (28. 3. 2018 v Praze na Novotného lávce) následně zvolilo předsedu a 1. a 2. místopředsedu a výkonný výbor na období 2018 – 2021:

 • Předseda CAGI: Karel Janečka
 • 1. místopředseda: Jiří Horák
 • 2. místopředsedkyně: Leona Slabochová
 • Výkonný výbor: Zdenek Hoffmann a Vilém Pechanec (+ předseda a 1. a 2. místopředseda)
Share
Share