GISportal
Jedeme i díky Vám

Proč jet letos na podzim na Kozel?

Na zámku Kozel se 5. – 6. října 2016 uskuteční října již zaběhnuté setkání geomatiků a geoinformatiků nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Letos je Geomatika v projektech spojená v Joint konferenci s již 20 letou konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví), nově se taktéž přidává na byznys orientovaná konference Plan4all, viz stránky konference. Zeptali jsme se proto organizátorů ISAF i Geomatiky v projektech na několik otázek, abychom se dozvěděli více o tom, co v letošním roce účastníky čeká. Odpovídá Karel Charvát, hlavní organizátor konference ISAF, a Karel Jedlička, hlavní organizátor Geomatiky v Projektech.

Karel Charvát

 • Pro koho je konference? Proč bych se jí měl účastnit právě já?

Konference je pro všechny, které zajímá jednak geomatika, otevřená data, ale i informatika v lesnictví v zemědělství, rozvoji venkovských oblastí, uzemním plánování a pod. Konference je ale určena především pro ty, kdo si myslí, že pro rozvoj našeho oboru se musíme dívat i za hranice. Nebo ještě lépe pro ty, kdo si myslí, že jsme schopní i něco přinést i Evropě nebo světu. Takové účastníky přivítáme na konferenci nejraději.

 • Pro koho konference není?

Určitě není pro ty, kteří si myslí, že nám bude nejlépe pokud se budeme zavírat v našem českém GISovském rybníčku. Pro ty, kteří se bojí konkurence z venčí a kteří se bojí jakékoliv konfrontace se zahraničím.

 • Co je hlavním lákadlem/tématem?

Myslím že to budou otevřená data ve všech jejich podobách. A doufám, že i demonstrace toho, že se čeští GISáci nemají v otevřených datech za co stydět. Chceme dát prostor GeoInfoStrategii a jejímu porovnání v mezinárodním kontextu. V souvislosti s otevřenými daty vidím jako lákadlo asociaci Plan4all a možnost zapojení se do mezinárodní spolupráce.

 • Kdybyste měl jmenovat jednu věc z minulých ročníků konference, která by to byla?

Pracovní atmosféra, mluvím hlavně za ISAF. Pracovní atmosféra, která byla podpořena i hackathony. Hackathon bude i samozřejmě i letos. Předchází konferenci – bude 3. – 4. října v Plzni.

Karel Jedlička

 • Pro koho je konference? Proč bych se jí měl účastnit právě já?

Konferenci dlouhodobě cílíme na zájemce na pomezí výzkumu a aplikací. Snahou je ukázat, do jaká různá odvětví mohou těžit ze spolupráce s geomatiky a geoinformatiky. Takže, zajímáte-li se o to, jak vám může spolupráce s geo-odborníkem pomoci ve vašem oboru, přijďte se podívat. Chcete-li prezentovat vaše výstupy a nabídnout je zajímavému publiku (každoročně se u nás scházejí zástupci firem i státní správy, začínají jezdit i odborníci ze zahraničí), přijeďte s příspěvkem, rádi vám poskytneme prostor.

 • Pro koho konference není?

Rádi si všechno vytvoříte od píky sami? Nechcete využít hotových knihoven, software, řešení? Je pro vás lepší stlouct aplikaci na koleně? Nechcete se nechat inspirovat výzkumem kolegů? Pak ušetřete čas a nejezděte!

 • Co je hlavním lákadlem/tématem?

Když jsme domlouvali spojení Geomatiky v Projektech s konferencí ISAF – byl náš záměr jasný. Propojit českou geo-komunitu, která na Geomatiku v Projektech jezdí, s lidmi, kteří se pohybují v evropském prostoru a jsou aktivní v řešení projektů Evropské unie – to je komunita, účastnící se konferencí ISAF. Řekl bych, že obě skupiny se navzájem potřebují. Platformou pro jejich propojení bude, jak doufáme, právě asociace Plan4all.

 • Kdybyste měl jmenovat jednu věc z minulých ročníků konference, která by to byla?

Aktuálnost. Je pro nás čest i závazek, že zatím byla samotnými účastníky konference hodnocena jako přínosná a vyjadřující se k aktuálním tématům. Nezbývá než doufat, že se nám bude dařit i v budoucnu.

Přispějte i vy k tvaru letošní konference, napište nám do diskuse, co si myslíte o následujících tématech:

 • Jak vidíte českou geoinformatiku v mezinárodním kontextu?
 • Věříte v budoucnost GeoInfoStrategie?
 • Myslíte si že má v české SDI prostor Public Private Partnership?
Share
Share