GISportal
Jedeme i díky Vám

První výsledky SLDB 2021

ČSÚ zveřejnil první výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České republice a krajích. Jedná se o 19 tabulek a nám nezbývá než jen doufat, že další data budou také brzy zveřejněna. 

 • Vývoj počtu obyvatel České republiky a krajů v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle státního občanství, pohlaví a krajů
 • Obyvatelstvo podle cizího státního občanství, pohlaví a krajů
 • Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství a krajů
 • Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a krajů
 • Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a krajů
 • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a krajů
 • Obyvatelstvo podle vybraných národností v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle vybraných národností a krajů
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 1991 až 2021
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry a krajů
 • Vývoj počtu domů v České republice a krajích v letech 1991 až 2021
 • Domy podle typu vlastníka domu a krajů
 • Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a krajů
Share
Share