GISportal
Jedeme i díky Vám

QGIS a mračná bodov

Projekt QGIS asi nemusíme nikomu predstavovať – stal sa jedným zo základných nástrojov na prácu s geografickými dátami. Nedávno v QGIS komunite vznikla iniciatíva pridať podporu pre ďalší typ dát: mračná bodov. Popri podpore vektorových, rastrových a sieťových („mesh“) vrstiev by to bol úplne nový typ mapovej vrstvy, ktorú bude možné zobraziť v 2D alebo 3D mape.

Čo je mračno bodov? Ide o dátovú sadu pozostávajúcu z množstva bodov v 3D priestore, často obohatených o ďalšie atribúty ako napríklad intenzita, farba bodov, číslo odrazu a iné. Rozdiel oproti klasickým vektorovým bodovým vrstvám je predovšetkým v tom, že bežne pracujeme s mnohonásobne väčším množstvom bodov – pri mračnách bodov ide bežne o milióny či miliardy bodov. Takéto objemy dát vyžadujú vysoko optimalizovaný prístup k dátam, bez ktorého by práca s dátami trvala neúnosne dlho.

V poslednom čase sa môžeme stretnúť s mračnami bodov stále častejšie vďaka väčšiemu rozšíreniu technológií, ktoré mračná bodov produkujú – či už ide o laserové skenovanie (LiDAR) alebo fotogrametrické metódy. Obzvlášť letecké laserové skenovanie umožňuje získanie množstva bodov na veľkom území, následným spracovaním potom vieme získať vysoko presný digitálny model reliéfu a povrchu. Mnohí určite zachytili, že Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR začal pred časom s leteckým laserovým skenovaním, a mračná bodov zo skenovania sú zadarmo poskytované verejnosti. Momentálne je k dispozícii naskenovaná a spracovaná približne polovica územia Slovenska. Viac informácii nájdete na stránke ÚGKK.

Mračno bodov reprezentujúce Trenčiansky hrad (obr. je zo stránky ÚGKK)

Ak máte aj vy záujem o možnosť zobrazovať mračná bodov v QGISe, momentálne sa zbierajú peniaze na zaplatenie vývoja tejto novej funkcie. Viac informácií je dostupných na stránke Lutra Consulting. Za zbierkou stoja tri firmy, ktoré sa aktívne podieľajú na vývoji otvoreného softvéru pre geografické dáta – Lutra Consulting, North Road a Hobu.

Fun fact: časť vývojového tímu Lutra Consulting je zo Slovenska, nie je preto úplná náhoda, ak by ste na stránke kampane spoznali jedno zo slovenských miest (dáta samozrejme pochádzajú z už vyššie spomenutého ÚGKK).

Záujemcov o technické detaily plánovaných vylepšení v QGISe odkazujeme na stránku Githubu.

Autor textu: Martin Dobiaš, Lutra Consulting

Share
Share