GISportal
Jedeme i díky Vám

Reakce od Mapy.cz na kritiku aktualizace mapových podkladů

S ohledem na rozporuplné reakce našich čtenářů na aktualizaci mapových podkladů na portále Mapy.cz jsme požádali vedení firmy o reakci na několik našich dotazů. Rádi bychom poděkovali firmě Mapy.cz, s.r.o., za aktivní přístup a rychlost jejich odpovědí, které si můžete přečíst pod tímto odstavcem.

Ing. Pavel Žemlík, ředitel Mapy.cz, s.r.o.: „Úvodem bych rád zmínil, že Seznam.cz, a.s., přešel v rámci základní a turistické mapy na své vlastní produkty, které získal v loňském roce akvizicí divize Digital firmy PLANstudio, s.r.o.. Tyto mapy nadále zpracovává a aktualizuje dceřiná firma Mapy.cz, s.r.o. To přináší kromě menší závislosti na dalších subdodavatelích i výrazně snazší přípravu map pro publikaci na www.mapy.cz a operativnější provádění jakýchkoliv změn. A v neposlední řadě i možnost připravit v následujících měsících systém, kde se jakákoliv změna zjištěná redakcí nebo nahlášená uživateli projeví v mapách v řádu dní.“

A teď k otázkám:

1. Proč nepoužíváte nejpropracovanější turistické mapové podklady v ČR od ShoCartu a místo toho si tvoříte vlastní podklady?

Je pravda, že mapy firmy Freytag-Berndt, resp. její dceřiné firmy SHOCart jsou v rámci svého měřítka velmi propracované a mezi uživateli poměrně oblíbené, nicméně jedná se o dílo pouze v rámci měřítka 1:50 000 a nelze jej použít pro podrobnější mapy. Velmi častá připomínka uživatelů byla právě na možnost přiblížit se na stejné měřítko v jakém jsou základní a letecké mapy včetně volby zobrazit nad nimi cyklotrasy nebo turistické značené trasy, což SHOCart svou polohovou nepřesností neumožňoval. S naším novým dílem jsou obě věci nyní k dispozici a to včetně plánovače po turistickém i cyklistickém značení.

2. K čemu jsou v mapách tisíce nových cestiček, když neznačené cyklotrasy jsou vypuštěné?

Pokud má čtenář na mysli doporučené neznačené trasy zobrazované na Cykloserveru, pak je potřeba upozornit, že se jedná o vlastní návrh a autorskou záležitost firmy SHOCartu.

Tyto neznačené trasy se ale na www.mapy.cz nikdy nezobrazovaly a ani není příliš rozumné je na takto navštěvovaném serveru zobrazovat, neboť se jedná o citlivou a především neschválenou věc, která může způsobit velké množství problémů a konfliktů.

3. To opravdu nikomu nevadí, že jsou na mnoha místech popsány vrstevnice vzhůru nohama, autobusové zastávky, restaurace, cyklostezky, atd. chybí…?

Ano, popis vrstevnic nám samozřejmě velmi vadí, ale jde bohužel o softwarovou záležitost, která se nestihla odladit. Bylo nám jasné, že od odborné veřejnosti dostaneme na toto téma připomínky, ale nechtěli jsme kvůli tomu posouvat zveřejnění map. V nejbližších týdnech by toto mělo být doprogramováno a opraveno.

Pokud jde o zobrazování bodů zájmu, jako jsou restaurace či zastávky, pak tyto nejsou většinou renderovány přímo do mapy, ale zobrazují se nad mapou ve formě „klikatelných“ ikonek. Většina bodů zájmu (ze zmiňovaných zejména ty restaurace) pochází z katalogu www.firmy.cz, který je zdaleka nejúplnější databází tohoto typu v ČR. Pochopitelně to však neznamená, že by byl bez chyby – jakékoli chybějící subjekty velmi rádi zapracujeme a předem našim uživatelům děkujeme za jejich hlášení.

4. Na tomto místě (http://www.mapy.cz/#x=14.254876&y=50.176349&z=15&l=2) teče potok do kopce, hodláte podobné chyby aktualizovat a opravit? Pokud ano jak?

Jako každá mapa i naše mapy obsahují chyby a nedokonalosti, za což se omlouváme. Samozřejmě úkolem redakce je nejen doplňovat tisíce novinek, ale i opravovat jakékoliv chyby, které se v mapě i přes veškerou snahu objeví. Jsme rádi za každé upozornění a po ověření problému redakcí chyby odstraníme.

5. Na tomto místě (http://mapy.cz/s/4tXq) také teče potok do kopce a jsou špatně popsané vrstevnice, plánujete crowdsourcovat hledání podobných chyb mezi uživatele?

První část dotazu je zodpovězena výše, ale velmi rád odpovím na druhou část.

Ano, v přípravě je masivní zapojení veřejnosti do systému „hlášení chyb“ v základní i turistické mapě. Chceme využít potenciál našich uživatelů při zdokonalování našich map, protože území, jehož je mapa pouhým obrazem, se neustále lidskou činností mění a mít podchycené všechny změny v téměř reálném čase je možné pouze s přispěním vás všech! Aby tento systém mohl být spuštěn a fungovaly tak rychlé aktualizace v řádu dnů, musíme ještě doladit celý proces obsahující hlášení uživatelů, kontrolu a zapracování redakcí, generování mapových dlaždic a jejich publikaci. Spuštění plánujeme do konce tohoto roku.

V Praze dne 16. 7. 2012

Ing. Pavel Žemlík, ředitel Mapy.cz, s.r.o.

Share
Share