GISportal
Jedeme i díky Vám

Reportáž z konference GIVS 2018 – část II

Ve dnech 3. a 4. května 2018 proběhla v Praze na Novotného lávce konference GIVS 2018, kterou již tradičně pořádá Česká asociace pro geoinformace. Konference se zúčastnilo více než 150 odborníků z veřejné správy, soukromých firem i univerzit. V tomto článku najdete detailní reportáž z druhého dne konference. První část si můžete přečíst zde.

Druhý den začal prezentacemi o významných projektech státní správy. Prvním prezentujícím byl Jiří Formánek z ČUZK, který hovořil o RÚIAN a účelových územních prvcích. Popisoval jednání s AOPK, Českým báňským úřadem, MŽP ČR, Ministerstvem školství či Národním památkovým ústavem.

Druhou prezentaci přednesl opět zástupce ČUZK, kterým byl Petr Souček z odboru správy dat. V první části se zabýval digitalizací katastrálních map. K dnešnímu dni je zdigitalizováno 99,04 % území. KM-D je doposud na 44 katastrálních územích, ale do konce roku by tento problém měl být vyřešen. Aktuální stav lze vidět na adrese katastralnimapy.cuzk.cz. Druhá část prezentace byla věnována Národnímu katalogu otevřených dat. Od prosince 2017 tento katalog bohužel nefunguje, takže nelze vkládat nové záznamy. Aby mohla být data otevřená, je nutné vyplnit podmínky poskytování dat a služeb, ale do budoucna se počítá s využitím standartních licencí Creative Commons. Seznam všech adres z RUIAN lze stáhnout ve formě CSV tabulky. Souček prezentaci oživil otázkami za odměnu ve formě hub naložených v octu a také představením několika zajímavých exemplářů. V diskuzi zazněl dotaz, kdy ČUZK přestane poskytovat data ve formátu SHP, na kterou jsme slyšeli odpověď „Nevím“.

Šťastná výherkyně

Další přednáška se věnovala velmi aktuálnímu tématu, a to GDPR v souvislosti s poskytováním informací z katastru nemovitostí, kterou přednesl David Legner. Katastrální operát je otevřeným seznamem, tedy nemusí žádat o souhlas s vedením osobních údajů. Osobní údaje se z KN nebudou nikdy mazat. Transparentnost bude vyřešena vystavením podrobné informace o procesu zpracování osobních údajů. V katastru nemovitostí je vedeno jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa bydliště. Jako rizikové z hlediska GDPR bylo poskytování informací o KN v souborové formě. Nově budou data pseudoanonymizována a jejich odanonymizování bude probíhat pomocí webové aplikace. Při každém exportu se bude pseudoanonymizovaný kód měnit.  Na poskytování údajů katastrální mapy se nic nemění. VFK pro SPI bude primárně vydáván bez osobních údajů. Současná forma s osobními informacemi bude poskytována pouze subjektům, které mají nárok na součinnost (např. Policie). Dále bude vytvořena evidence příjemců údajů KN pro zajištění veřejné kontroly. Dálkového přístupu do KN se GDPR nijak zásadně nedotkne.

Jan Řezníček ze zeměměřického úřadu mluvil o souřadnicových referenčních systémech v geodatech resortu ČUZK a jejich transformacích. Používá se S-JTSK, ETRS89, WGS84, a stále ještě i S-42/83. Obsahem prezentace byl jak popis těchto souřadnicových systémů, tak jejich transformací. Docent Horák se přednášejícího ptal, jak dlouho ještě bude využíván systém S-JTSK. Přednášející si změnu dovede představit přibližně za sto let;).

Poslední přednáška před přestávkou byla zaměřena na novinky ISA2 a prostorová data, o kterých mluvila Eva Pauknerová. ISA2 je zaměřena na interoperabilitu veřejné správy v EU.

Poslední sekce konference byla zaměřena na několik různých témat. Prvním z nich bylo představení mapového portálu města Opavy Danielou Kyselákovou. Mapový portál byl spuštěn v loňském roce a jeho hlavními součástmi jsou mapové aplikace, mapové služby a aktuality. Veřejně je dostupných 37 různých mapových aplikací a všechny lze zobrazit i pomocí mobilního telefonu. Kromě toho existuje dalších 28 aplikací, do kterých je nutné se přihlásit. Ty slouží například pro pasportizaci. Mapový portál obsahuje také mapy ke stažení, jako je například mapa volebních místností. Podkladem tohoto portálu je digitální mapa Opavy.

Evidencí závad na městském majetku ve městě Břeclav se zabývala Jitka Kominácká.Informace o závadách původně přicházeli různými cestami, jako je mail, telefon, osobní návštěva, aplikace zmapujto.cz atd. Pro koncepčnější postup zvolili v Břeclavi technologie Esri. Pro hlášení závad vytvořili bodovou vrstvu – z pohledu gisáka slovy Kominácké „prkotina“, ale po propojení s aplikací Survey123 nedocenitelná pomoc pro správu majetku. Po dobrých zkušenostech v Břeclavi vytvořili další aplikace například pro správu reklamních ploch.     

Aplikaci MapComposer v online mapovém prostředí představil Filip Zavadil ze společnosti Bio-Nexus. Aplikace slouží k vytváření kompozic tištěných map. Kromě vlastní mapy, která se načítá z online aplikace, lze do mapy vložit měřítko a směrovku. Tyto prvky se automaticky aktualizují při změně mapy. Dále je v kompozici možné vytvářet texty, obrázky či vlastní tvary. Aplikace je vytvořena pomocí JavaScriptu, HTML 5 Canvas a KonvaJS.

Nejčastějšími chybami v designu map se zabývala Alena Vondráková z Katedry geoinformatiky UPOL. Zaměřila se na uživatelské mapy systematicky vytvářených map (například v atlasech) a zejména na uživatelskou percepci map. Každý z třiceti oslovených lidí vytvořil sadu čtyř map a následně v nich byly hledány chyby. Bylo jich 30 %. Následně provedla eye-tracking testování nad „správnými“ a „špatnými“ mapami.

Z prezentace Aleny Vondrákové jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí

Posledním prezentujícím celé konference byl Jáchym Čepický, který představil nový formát pro výměnu prostorový formát – OGC GeoPackage. Čepický hned na začátku prezentace upozornil na prokletí české geoinformatiky, a to formát SHP. Hlavních nevýhod je několik: jedná se o vícesouborový formát, maximálním počtem znaků na jméno atributu je 10, maximálně 255 atributů v tabulce, plochá datová struktura, mizivá podpora datových typů, absence definice znakové sady, maximální velikost souboru 2GB, nemožnost uložení různých typů objektů do jednoho souboru, nekonzistentní definice projekce. Jako alternativy Čepický uvedl SpatiaLite, OGC GML, GeoJSON a OGC GeoPackage. Právě poslední zmiňovaný GeoPackage považuje za nejvhodnější. Na jednodušších dotazech je sice pomalejší než shapefile, ale při komplexních prostorových či databázových je GeoPackage výrazně rychlejší. V QGISu 3.0 bude GeoPackage nastaven jako výchozí formát.

Závěrečné slovo celé konference si vzal předseda CAGI Karel Janečka, který poděkoval přednášejícím i účastníkům a popřál šťastnou cestu domů.

Share
Share