GISportal
Jedeme i díky Vám

SAMO IT produktem roku v kategorii nástroje pro správu (TZ)

Již po jedenácté vyhlásil časopis Computerworld absolutní vítěze prestižní soutěže IT produkt roku 2017. SAMO  IT si odneslo cenu v kategorii „Nástroje pro správu“. Soutěž má za cíl vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu. Slavnostní vyhlášení vítězů letos proběhlo 8. listopadu v Praze, kam si přišli zástupci oceněných společností pro čestné diplomy za vítězství.

SAMO je softwarová platforma pro realizaci technických informačních systémů, pro podporu klíčových procesů správců rozsáhlé technické infrastruktury, jako jsou města (smart city), správci inženýrských sítí (utility), průmyslové areály apod. Nad technickou evidencí na bázi prostorových dat (GIS) podporuje procesy plánování, výstavby, údržby a zajištění provozu. SAMO přispívá ke snížení nákladů, optimalizaci zdrojů, zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti a je zdrojem rozsáhlé báze dat pro strategický rozvoj. SAMO je vyvýjeno společností Asseco Central Europe, což je původem slovenská firma, která nyní působí v různých evropských zemích. 

„Ocenění a poděkování patří celé divizi GIS&Utility – všichni svou poctivou a obětavou prací, tvůrčím přístupem a nadšením přispěli k tomuto výraznému úspěchu“, říká Pavel Rotschein, Director of GIS & Utility Division při příležitosti získání ocenění.

samo

O zařazení produktu mezi finalisty rozhoduje redakce časopisu Computerworld ve spolupráci s externími odborníky vybíranými dle potřeby v závislosti na konkrétním produktu. Rozhodování probíhá na základě přihlašovatelem dodaných podkladů i dodatečných informací o produktu (veřejných i neveřejných, například z celosvětové interní sítě IDG). Pokud by dodatečné informace vedly k horšímu hodnocení produktu než informace dodané přihlašovatelem, bude přihlašovatel o těchto dodatečných informacích informován, aby k nim mohl zaujmout stanovisko, případně je uvést na pravou míru. 

Share
Share