GISportal
Jedeme i díky Vám

viewExposed

V červnu 2016 jsem díky podpoře Norských fond absolvoval 2 týdenní stáž na Katedře Geografie Norská univerzity vědy a technologie (NTNU) v Trondheimu. Spolupracoval jsem s Tomaszem Opachem, který na NTNU pracuje jako výzkumný pracovník zabývající se geovizualizací. Jedním z nástrojů, které vytvořil je i viewExposed, využívající několik metod geovizualizace pro zpřístupnění informací o expozici a zranitelnosti jednotlivých obcí v Norsku vůči přírodním rizikům. Díky této aplikaci je možné analyzovat vliv jednotlivých faktorů na výpočet celkové zranitelnosti. Aplikace využívá multiple linked views. Uživatel může stejnou informaci zobrazit v geografickém kontextu pomocí mapy a atributovém kontextu pomocí parallel coordinate plot získávat simultánní odezvu ze všech částí aplikace.

Kromě základních ovládacích prvků jako je zoom a zobrazení různých podkladových vrstev umožňuje aplikace několik pokročilých způsobů filtrování dat. Jak jsme psali v minulém článku, aplikace viewExposed byla využita i v Norrköping Decision Arena. Vy si ji můžete prohlédnout zde.

view0

view1

norwaygrants

Prezentovaný výzkum byl podpořen v rámci programu Norských fondů CZ07, číslo projektu NF-CZ07-INP-5-268-2015. Projekt „Eye-tracking in Geovisualization – Teachers mobility“ si klade za cíl vytvořit vhodné zázemí pro vytvoření úspěšného partnerství na bilatelární a mezinárodní úrovni mezi institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávací sféry v České republice a v Norsku. Za obsah přednášek a publikací ručí výhradně autor a vydavatel. DZS a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací.

Autor: Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Share
Share