GISportal
Jedeme i díky Vám

Výsledky národního kola soutěže dětské mapy Barbary Petchenik

Kartografická společnost České republiky vyhlásila výsledky národního kola umělecko‐kartografické soutěže Dětská mapa světa. V letošním ročníku se soutěž zaměřovala na téma: „Moje místo v dnešním světě“.

Hodnocena byla srozumitelnost tématiky, kartografický obsah a kvalita provedení s celkovou estetickou hodnotou. Do soutěže se zapojilo celkem 157 účastníků z řad jednotlivců i prostřednictvím mateřských, základních a středních škol. Vše zúčastněným i vítězům gratulujeme!

Vybraná díla byla odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou hodnocena v rámci Mezinárodní kartografické konference v Drážďanech. Do mezinárodního kola byly vybrány následující práce:

  • Laura Pohorelcová (6 roků) – My Place on the Earth
  • Jan Poskočil (8 roků) – My Place in the Glare of the World
  • Julie Kroupová (9 roků) – My Own Continent ‐ Orgonia
  • Viktorie Karla Wojnarová (10 roků) – My Place in Today’s World – home, school, trips and fun
  • Kateřina Souralová (13 roků) – Laxys City
  • Hana Lamačová (14 roků) – My Place in the Universe

Všechny soutěžní práce budou vystaveny v rámci 20. kartografické konference v Plzni.

Share
Share