GISportal
Jedeme i díky Vám

Vyzkoušejte nový aktualizovaný LandViewer na analýzu satelitních snímků (TZ)

LandViewer, cloudová služba vyvinutá společností EOS Data Analytics, sídlící v USA, je známá pro poskytování snadného přístupu k satelitním datům a neuvěřitelně rychlé analýzy. V posledních měsících prošla řadou aktualizací, které rozšířily stávající katalog satelitních snímků, představily vice nástrojů pro analýzu dálkového průzkumu a k tomu přidaly pár zajímavých bonusů.

Představujeme data dálkového průzkumu s vysokým rozlišením

Do konce roku 2018 byly k dispozici volnoprostorové a letecké datové množiny pro prohlížení, analýzu a stahování přes LandViewer, včetně snímků satelitů ESA Sentinelu-2 a Sentinelu-1, družice Landsat 8 a jejích předchůdců, patřících NASA-USGS, a dále družic MODIS, CBERS-4, a NAIP. Tento široký výběr observačních dat Země se ještě rozšířil s přidáním komerčních snímků s vysokým rozlišením společností Airbus, SpaceWill a SI Imaging Services.

LandViewer se vyvinul do jediné platformy, kde je možné kromě open source dat volně objevovat výhody komerčních dat, získaných prostřednictvím pasivního dálkového průzkumu s globálním pokrytím, krátkých revizitních period a prostorového rozlišením až 40 cm. Současný katalog zahrnuje snímky z družic Pléiades 1a/1b, SPOT 5, SPOT 6 a SPOT 7, společně s KOMPSAT-2, 3, 3A, SuperView, Gaofen 1, 2 a Ziyuan-3. Ve srovnání s jinými prohlížeči HR snímků se LandViewer pyšní výhodami, jako je náhled zdarma, automatická kalkulace ceny podle vybrané oblasti a rychlé dodání snímků během 3 pracovních dnů prostřednictvím cloudové EOS Storage.

Náhled obrázku satelitu KOMPSAT-3A získaného nad Mezinárodním letištěm Šanghaj –čchiao 29. října 2018.

Dálkový průzkum z vesmíru pro novináře

Satelitní časosběrná fotografie Sentinelu-2 stavby istanbulského letiště od roku 2015 až 2019.

Nezapomínejme na to, že kromě informativních spektrálních dat, obsažených v pixelech satelitních snímků, je na tyhle pixely prostě radost pohledět. S ohledem na to LandViewer představil funkci Časosběrné animace, která umožňuje novinářům a specialistům na dálkový průzkum, kteří jsou aktivní na sociálních médiích, vytvářet poutavé animované příběhy a sdílet je na internetu. Každý GIF může obsahovat až 300 obrazů s použitím indexů nebo kombinací pásem.

Od telení ledovců a vybuchujících sopek po stavbu nových stadionů – satelitní snímky jsou plné informací, které stojí za sledování a sdílení se světem.

Dlouhodobé pozorování pomocí Analýzy časových řad 

Množství dostupných GIS dat, jako jsou například každý týden aktualizované snímky Sentinelu-2 a historické datové množiny Landsatu, výrazně usnadnilo sledování změn po dlouhou dobu. Jak dlouho by však trvalo vybrat a zpracovat pasivní satelitní data za několik let, abychom získali multitemporální perspektivu? To nikdy nezjistíte, protože nová Analýza časových řad zpracuje všechna satelitní data dálkového průzkumu za vás a výsledky vám poskytne ve snadno interpretovatelném grafu.

Graf časové řady satelitu Sentinel-2 vytvořený pro zemědělská pole ve státě Kansas.

Vše, co musíte udělat, je vybrat oblast zájmu (AOI), satelitní datovou množinu a časové období mezi 1 měsícem a 10 lety. Algoritmus pak může vybrat všechny snímky s minimální oblačností a vypočítat NDVI, NDWI nebo NDSI během několika okamžiků. Ve výchozím nastavení obsahuje generovaný graf časové řady řádky (představující minimální, maximální, průměrné a std hodnoty), které mohou být podle potřeby skryty nebo zobrazeny, a kdykoli zaznamenáte neobvyklý růst nebo pokles hodnot, satelitní obraz, který představuje danou část křivky, může být zobrazen za účelem zjištění příčiny. Výsledky mohou být staženy jako obrázek (.png), nebo  jako soubor .csv pro práci v Excelu.

Více vegetačních poznatků s novými analytickými pásmy dálkového průzkumu

Každý, kdo hledá podrobnější pohled na vegetační pokryv, bude těžit z nových spektrálních indexů LandVieweru: SAVI, EVI, ARVI, GCI, SIPI a NBR. Ty mohou doplnit generalizovanou analýzu NDVI odvozenou ze satelitních dat tím, že provedou korekce pro atmosférické, topografické účinky nebo vlivy jasu půdy v závislosti na hustotě vegetace, klimatu a nadmořské výšce v oblasti zájmu. Index NBR je zase navržen tak, aby zvýraznil spálené plochy vůči zdravé vegetaci; zatímco rozdíl mezi hodnotami NBR před požárem a po požáru lze použít pro odhad závažnosti spálenin.

Použití několika indexů dálkového průzkumu současně umožňuje lepší náhled do zdraví rostlin a pomáhá identifikovat narušenou nebo infikovanou vegetaci v počáteční fázi.

Analýza SAVI suché zemědělské oblasti v Saúdské Arábii získaná ze Sentinelu-2.

Uživatelsky přívětivá legenda pro indexy dálkového průzkumu a kalkulaci oblasti

Další nová funkce LandVieweru, legenda indexů, je navržena tak, aby vyřešila problém interpretace výsledků indexů, což je běžný problém pro nové uživatele nástrojů GIS. Když se nyní spektrální index použije na zvolené území, může uživatel zobrazit podrobnou legendu, kde každá barevně označená třída obsahuje krátký popis. Například výpočet NDVI identifikuje a zvýrazní oblasti s “hustou”, “střední”, “řídkou vegetací”, “otevřenou půdou” nebo “žádnou vegetací”.

Jednou z nově přidaných časově úsporných funkcí je, že plocha každé třídy v legendě indexu dálkového průzkumu je nyní vypočítána automaticky, a to jak v metrech čtverečních tak v procentech.

A nezapomeňte využít rozšířeného nástroje Oblast zájmu (AOI), který umožňuje hromadné nahrávání oblastí AOI a urychluje práci tím, že umožňuje současnou vizualizaci a rychlé přepínání všech AOI na mapě pro vyhledávání snímků napříč datovými množinami nebo novými obrazy.

Clustering – na indexech založená satelitní segmentace obrazu

Zavedením funkce clusteringu posunuli odborníci na dálkový průzkum společnosti EOS a vývojáři softwaru GIS prostorotemporální analytiku LandVieweru na další úroveň. Díky této funkci mohou uživatelé provozovat nekontrolovanou, na satelitních datech založenou klasifikaci oblastí až do 200 km2 v rámci až 19 clusterů (nebo zón). Tento proces zahrnuje nastavení vlastních parametrů (velikost / počet zón). Poté počkáte na okamžik, kdy LandViewer postaví rastrový obrázek oblasti s barevně označenými zónami a vektorovou vrstvou, která vymezuje hranice. Oba výstupy je možné stáhnout. 

Tato škálovatelná datová analýza dálkového průzkumu může poskytnout různé pohledy v oblasti zemědělství, lesnictví, monitorování pobřeží a dalších odvětvích. Například zemědělec může využít pohodlné barevné mapování zón v rámci pole, založených na hodnotách NDVI pro přesnou navigaci po poli a správu plodin.

Vyzkoušejte LandVieweru na https://eos.com/landviewer!

Share
Share