GISportal
Jedeme i díky Vám

Výzva českým subjektům v oblasti vzdělávání – možný vznik kanceláře ESERO v České Republice

Kancelář ESA Education Office, jenž je odpovědná za korporátní vzdělávací program ESA, vyzývá subjekty ze svých členských států k předložení návrhů na vznik nových národních vzdělávacích center ESERO (European Space Education Resource Office). Cíle národní vzdělávací kanceláře ESERO jsou zejména:

  • kontinuální vzdělávání učitelů základních škol skrze semináře a školení;
  • zvyšování povědomí o kosmických aktivitách;
  • příprava vhodných studijních materiálů;
  • podpora výuky tzv. STEM předmětů se vztahem ke kosmickým aktivitám;
  • prezentace kanceláře ESERO na relevantních vnitrostátních událostech a akcích, např. na dnech otevřených dveří, týdnech vědy, výstavách, veletrzích pracovních příležitostí atd.;
  • pořádání setkání odborníků v oblasti kosmické problematiky s učiteli a žáky;
  • sponzorování vzorových školních projektů zaměřených na kosmickou problematiku;
  • vnitrostátní koordinace účasti na vzdělávacích projektech ESA (např. „hands-on“ projekty CanSat, Mission X, atd.)

Současný záměr ESA Education Office je rozšířit pole působnosti projektu ESERO, které již v několika členských státech pracují, zřízením nových vzdělávacích center na různých místech Evropy. Činnost ESERO zajišťují odborníci z oblasti vzdělávání a postupem času jsou tato centra začleňována do národních vzdělávacích struktur a systémů. Kompletní zadávací dokumentace, podle které má být návrh na zřízení vzdělávacího centra ESERO v České republice vypracován, naleznete ZDE. V rámci této výzvy nabízí ESA možnost až 50 % spolufinancování projektu.

O ESA Education Office

Primárním cílem ESA Education Office je pomoc mladým Evropanům ve věku od 6 do 28 let k získání a udržení zájmu v oblasti vědy a techniky, s dlouhodobou snahou přispět k vytvoření společnosti lidí, jejichž vědomosti jsou založeny na znalostech a zkušenostech. Touto činností přispívá ESA Education Office k zajištění budoucí existence kvalifikované pracovní síly pro ESA, která zaručí Evropě kontinuální vedoucí pozici v oblasti kosmických aktivit.

Více informací o projektu ESERO naleznete ZDE. S případnými dotazy se obraťte na e-mailový kontakt vaclav.nesladek@mdcr.cz. Na stejnou adresu je také možné zasílat vypracované návrhy a to do 11.11. 2013. O oficiální podpoře konkrétního návrhu rozhodne na základě doporučení hodnotící komise Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity, ve které jsou zastoupeny MD, MŠMT, MPO, MŽP, MZV, MO a Úřad vlády.

Převzato z Českého kosmického portálu

Share
Share