GISportal
Jedeme i díky Vám

Webová aplikace Brno Urban Grid

Město Brno pokračuje v postupném otevírání dat a tentokrát zvolilo netradiční formu dat agregovaných do pravidelné sítě. Na nově vznikajícím portálu BrnoUrbanGrid.cz jsou postupně zveřejňovány různé datové sady. Těch je nyní k dispozici 50 a reprezentujících demografii, dopravní nehody, kriminalitu, občanskou vybavenost a další. Všechna data jsou agregována do pravidelné čtvercové sítě o velikosti buňky 250x250m a pokrývají Brněnskou metropolitní oblast, která zahrnuje Brno a okolní obce.

Autoři však nechtěli pouze zveřejnit surová data, ale v souladu s trendem demokratizace dat také prezentovat výsledky srozumitelnou formou široké veřejnosti. Pro tyto účely byla vytvořena webová aplikace Brno Urban Grig. Základní myšlenkou je jednoduchost, čemuž byl také podřízen celkový koncept. Konkrétní datovou sadu představují na mapě žluto-červené buňky. Území pro analýzu je možné vybrat pomocí klikání na buňky nebo nakreslením oblasti myší. Poslední možností je vyhledání konkrétní ulice nebo administrativní jednotky. Pro označené buňky jsou následovně vypočteny základní statistické charakteristiky. Je tak možné zjistit si zajímavosti o konkrétní ulici nebo sídlišti, které by jinak nebyly prostřednictvím klasických datových sad v takovém měřítku dostupné. Aplikace cílí na urbanisty, plánovače, architekty, ale i veřejnost.

Za projektem stojí spin-off Masarykovy univerzity Altimapo. „Rozhodně chceme pokračovat v rozvoji projektu a můžete se brzy těšit na další datové sady a nové možnosti analýz. Aplikace by ale měla zůstat hlavně jednoduchá na ovládání,“ nastínil budoucnost projektu jeden z tvůrců aplikace Ondřej Mulíček, který ji prezentoval na konferenci Urbis Smart city fair v Brně.

Share
Share