GISportal
Jedeme i díky Vám

Zemřel Roger Tomlinson – otec GIS

O víkendu zemřel ve věku osmdesáti let britský geograf, více však známý jako zakladatel GIS – Roger Tomlinson.

Prvním počítačovým propojením map a statistických prostorových informací byl Canada Geographic Information System (CGIS), který v 60. a 70. letech 20. století spoluvytvářel právě Roger Tomlinson, také nazývaný jako „otec GIS“.

Tomlinsonovým prvním úkolem bylo najít ideální lokalitu v Keni pro vysázení stromů, které by zásobovaly plánovanou papírnu. Lokalita musela splňovat mnoho specifikací, od kvality půdy, přes sklon povrchu až po vzdálenost od sloních koridorů. To vše znamenalo buď manuální práci s kreslenými mapami, anebo přiřadit jednotlivým vrstvám hodnoty, které by při následných kombinacích jednotlivých vrstev vytvářely další hodnoty. Tomlinson digitalizoval potřebné vrstvy a celou operaci převedl do počítačového prostředí.

Jak sám Tomlinson později přiznal, jeho myšlenka nebyla úplně nová, protože již v roce 1870 prezident Královské geografické společnosti (Royal Geographical Society) vymyslel, jak digitalizovat linie pro přenos skrze telegraf.

rogertomlinson

Zdroje:

  • http://www.gislounge.com/roger-tomlinson-father-gis-died/
  • http://www.theglobeandmail.com/technology/putting-canada-on-the-map/article1092101/

Share
Share