GISportal
Jedeme i díky Vám

1. Studentská Open-Space GEOkonference1st Students‘ Open-Space GEOconference

Ve čtvrtek 17. 3. 2011 se na půdě Katedry geoinformatiky UP Olomouc uskutečnila 1. Studentská Open-Space GEOkonference, která přinesla zajímavé podněty k řešení aktuálních témat v oblasti geoinformatiky, kartografie a mobilních technologií. Na premiéru nového typu konference dorazilo přibližně 30 účastníků, a to zejména místních studentů. Celá akce byla organizována občanským sdružením Buď Geo…, které se aktivně zapojuje do dění v geovědních oborech.

Konference byla unikátní především svým pojetím Open-Space technologie, čili jako „jedna velká přestávka na kávu“. Témata totiž vycházela právě z řad účastníků konference, a tak se řešilo opravdu pouze to, co přítomné zajímalo a měli k tomu co říct. Velice otevřeným a neformálním způsobem tak byla ve třech diskuzních skupinách rozebírána témata jako jsou (geo)sociální sítě, mobilní GIS a jeho využití v disaster managementu, dynamika v kartografii, aplikace nástrojů virtuální reality v kartografii či jaká je připravenost studentů geoinformatiky pro praxi. Byla rovněž vznesena kontroverzní otázka, zda-li je tradiční kartografie u konce se svým vývojem, která ukončila celou zajímavou akci.

Podle okamžitých reakcí účastníků konference bylo pořadateli rozhodnuto o opakování GEOkonference na podzim roku 2011.  Jiří Pánek, jeden z hlavních organizátorů akce, dodává: „Jelikož se jednalo o první konferenci typu Open-Space zaměřenou na geovědní disciplíny, tak jsme s jejím průběhem a účastí spokojeni.“  Doplňuje jej kolega Lukáš Marek: „Dnes jsme si potvrdili, že tato a podobné akce našeho občanského sdružení mají smysl a že se vyplatí investovat čas a úsilí jejich pořádáním.“

Share
Share