GISportal
Jedeme i díky Vám

MapaKriminality.cz, aneb co můžete dělat s veřejnými daty od Policie ČR

Mezi velmi praktické a zajímavé ukázky využití volně dostupných dat patří bezesporu projekt MapaKriminality.cz, jehož cílem je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti. Tuto mapu vytvořila organizace Otevřená společnost o.p.s z dat Policie ČR (technickou a grafickou stránku mapy vytvořila společnost Geographics). Policejní statistiky jsou převedeny do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. Pro ty, kdo chtějí data hlouběji analyzovat, jsou k dispozici ke stažení v počítačově zpracovatelné podobě (XLS soubory).

Přestože mají data od Policie ČR jisté nedostatky (jedná se o zjištěnou trestnou činnost – ne skutečnou trestnou činnost, publikovaná data jsou relativně nepřehledná, jejich primárním cílem je meziroční srovnání aj.) přináší jejich vizualizace zajímavý vhled do této oblasti.

Nejmenší jednotkou času, jíž lze z policejních dat vydělit, je jeden kalendářní měsíc, nejmenší jednotkou prostoru je územní odbor (v Praze obvodní ředitelství). Větší podrobnost dat zatím není možná. V přibližně stejné podobě, pouze s dílčími změnami, publikuje Policie ČR data od roku 2008 – proto i časová řada na těchto stránkách začíná lednem 2008 (starší tabulky neumožňují třídit data shodným způsobem).

Základním nástrojem pro srovnání mezi jednotlivými kraji či územními odbory je INDEX KRIMINALITY (počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel). Počty obyvatel jednotlivých krajů a územních odborů vychází ze statistik, publikovaných Českým statistickým úřadem. Jedná se o střední stavy obyvatel za rok 2012. Veškerá data na webu jsou publikována pod licencí Creative Commons BY-NC-SA (Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci).

Ukázka využití a vizualizace otevřených dat o kriminalitě v českém kontextu
Ukázka využití a vizualizace otevřených dat o kriminalitě v českém kontextu

Z technického hlediska je mapa postavena na klasické kombinaci HTML/CSS/Javascript s využitím Google Maps API a vizualizačních knihoven Raphael.js a D3. Data jsou z větší části uložena v MySQL databázi a částečně přes Google Fussion tabulky. Před importem do databáze byly pomocí Python skriptů převedeny z XLS do CSV. Na podobný projekt jste na našich stránkách mohli narazit i dříve, kdy jsme  upozorňovali na zobrazení pražské kriminality za rok 2011.

Share
Share