GISportal
Jedeme i díky Vám

Přhlašte se na GISáčka

Dne 16. května 2014 proběhne již 17. ročník studentské konference GISáček. Konference je otevřena pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Součástí konference bude i kategorie Praktické dovednosti, kde mohou přihlášení účastníci porovnat své praktické dovednosti při zpracování prostorových dat na počítači a to buď přímo na VŠB-TUO nebo případně i doma přes internet.Dne 16. května 2014 proběhne již 17. ročník studentské konference GISáček. Konference je otevřena pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Součástí konference bude i kategorie Praktické dovednosti, kde mohou přihlášení účastníci porovnat své praktické dovednosti při zpracování prostorových dat na počítači a to buď přímo na VŠB-TUO nebo případně i doma přes internet.

Share
Share