GISportal
Jedeme i díky Vám

15. Kartografický den Olomouc bude v online prostředí

Jak jsme již informovali dříve, 15. Kartografický den Olomouc, který se tradičně koná poslední únorový pátek bude letos formou online setkání. Tématem letošního ročníku je Kartografie&technologie. 

Protože nejlepší částí každé konference je pauza na kávu a s ní spojené diskuze, rozhodli se organizátoři podpořit možnost setkávání pomocí prostředí GatherTown, což je virtuální prostor, ve kterém bude možné se v rámci konference „potkat“. Bližší informace o registraci, či možnostech zapojení v rámci GatherTown platformy naleznete na stránkách akce – kartografickyden.upol.cz

Program setkání je následující:

 • 9:30-9:45
  Registrace
 • 9:45–10:00
  Zahájení
 • 10:00–10:10
  Kartografie a technologie: úvodní komentář (Vít Voženílek, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 10:10–10:40
  Kartografie ve znamení webu a cloudu (Mgr. Petr Přidal, Ph.D. / MapTiler)

  Jak se zrodil MapTiler, softwarové řešení pro tvorbu digitálních map z rastrových obrazů a geodat? Jakou budoucnost má před sebou MapTiler Desktop, software pro převod vašich dat do map s rychlým zvětšením? V čem je výhoda načítání libovolných obrázků nebo geodat, sestavování dlaždicových map a jejich nahrání do MapTiler Cloud nebo MapTiler Server?

 • 10:40–11:10
  Prostor a virtuální realita (Vojtěch Buday / Tasty Air s.r.o.)

  Ztvárnění prostoru se stalo základním stavebním kamenem všech aplikací vyvíjených pro virtuální realitu. Snaha zachytit minulý, současný nebo i budoucí stav prostředí se neobejde bez nutného zaměření dat, přípravy pokladů a konzultací.  Kvalitní  podklady však díky současným technologiím umožňují vytvářet velmi detailní virtuální světy, které mohou uživatele přenést v čase. Lze se tak například projít okolím projít po olomouckém Svatováclavském návrší ve 12. století a sledovat, jak se okolí dnešní katedrály v čase dramaticky měnilo.

 • 11:10–11:30
  Nová generace aplikací Zeměměřického úřadu na nové technologii (Mgr. Tomáš Němeček a Mgr. Antonín Bačo / Zeměměřický úřad)

  Na konci léta roku 2020 byly spuštěny nové responzivní aplikace Geoprohlížeč, Archiv a Analýzy výškopisu, které sjednocují staré aplikace z pohledu uživatelského prostředí i použité technologie. Vývoj aplikací nebyl ukončen, stále jsou doplňovány nové funkce a opravy na základě zpětné vazby od uživatelů.

 • 11:30–12:00
  Přestávka
 • 12:00–12:30
  Kartografie a DPZ: geografické zabezpečení vojenských misí (RNDr. Luboš Bělka, Ph.D. a Ing. Vladimír Kotlář / Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad))

  Vojenští geografové zpracovávají základní geografické podklady z území mimo Českou republiku. Na podkladě satelitních snímků velmi vysokého rozlišení připravují vektorové databáze topografických objektů a následně je používají při tvorbě topografických map měřítka 1 : 50 000 podle standardizačních zásad. Tyto mapy českých vojenských geografů slouží jako základní lokalizační podklad při vojenských misích Severoatlantické aliance.

 • 12:30–13:00
  Třetí rozměr Katedry geoinformatiky v Olomouci (RNDr. Jan Brus, Ph.D. a Mgr. Radek Barvíř / Univerzita Palackého v Olomouci)

  Zobrazovat realitu v prostoru a čase je odvěkým předmětem kartografie. Zatímco v minulých desetiletích byla práce s třetí dimenzí limitována omezeními výpočetní techniky, 21. století přináší více příležitostí, než jsme schopni realizovat. Ve své přednášce autoři poodhalí možnosti i úskalí práce s 3D technologiemi na katedře geoinformatiky v Olomouci. Multimediální tyflomapy otevírají pohled na okolní svět nevidomým už několik let. Nejnovější trendy v tyflokartografii popisuje i právě vydaná kniha, ve které najdete mnohem více než jen nové možnosti technologie TouchIt3D. Přednášející se dotknou i světa 3D tisku, kde barevnost modelů a jejich interaktivita hrají prim. Prostřednictvím virtuální reality nahlédnou do horolezeckých terénů a zmíní vznik 3D dat – od dnes už zaniklých středověkých staveb až po kapesní LIDAR. Zkrátka těšit se můžete na představení 3D technologií, které posunují kartografii novým směrem.

 • 13:00–14:00
  Diskuze a zakončení semináře

  moderuje Vít Voženílek

 • 14:00
  Závěr
Share
Share