GISportal
Jedeme i díky Vám

2. Šarišský hackathon 2019 (pozvánka)

Přihlašte se na 2. Šárišský hackathon a vyhrajte 3 000 EUR za nejlepší appku!

Termín

Piatok 4.10, Sobota 5.10., Nedeľa 6.10.2019

Miesta

Registrácia účastníkov 2. ŠH: 4.10.2019, Evanjelické kolégium, Hlavná 137, Prešov, 12:00-14:00
Pracovný priestor: 4-5-6.10.2019, SPŠ Elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Vyhodnotenie: 6.10.2019, Evanjelické kolégium, Hlavná 137, Prešov, 13:00-15:00

Účastnícky poplatok

Účasť na súťaži 2. Šarišský Hackathon je bezplatná

Registrácia

Do 30.09.2019, 12:00. Pokyny pre registráciu

Navigácia a doprava

 • Ako z autobusovej/vlakovej stanice do Evnjelického kolégia – 23minút pešo
 • Linky MHD z autobusovej/vlakovej stanice smerom k Evanjelickému kolégiu:
  č. 4 – smer Sídl. III, linka č.8 – smer Sídl. III, linka č.1 – smer N. Šebastová, Linka č.45 – smer V.Šariš,
  Nástupná zastávka Železničná stanica ( zastávka sa nachádza pred autobusovou stanicou), vystúp na zastávke Trojica. Pomôže ti appka MHD Prešov /android, ios, web/
 • Parkovanie neďaleko Evanjelického kolégia – Mapa
 • SPŠ Elektrotechnická – vchod
 • Evanjelické kolégium – vchod
 • Ako z Ev.kolégia na SPŠ Elektrotechnickú – 14 minút pešo , MHD linky smer Žel. stanica, napr. č.4, linka č.8
  Nástupná zastávka Trojica, vystúp na zastávke Čierny most a prejdi na druhú stranu cesty.

Témy a zadania

Možné zadania ktoré využívajú otvorene dáta mesta Prešov a PSK

Zadanie 1: Školy v meste.
Na základe dát o školách, ich adrese vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá dokáže nájsť školské zariadenia podľa rôznych kritérií:
Napríklad:  najbližšiu školu k miestu bydliska, najjednoduchšie autobusové spojenia, atď….

Zadanie 2: Web portál akcie v meste
Mesto na svojich stránkach ma zoznam akcii ktoré podporuje dotáciou, úlohou je vytvoriť webový portál, ktorý bude tieto akcie zobrazovať a propagovať.
Zaregistrovaný užívateľ dokáže podľa neho zvoleného kľúča dostávať emailové notifikácie o pripravovaných akciách.
Je možné uvažovať o pridaní nielen mestom podporovaných akciách a zjednotiť  to.

Zadanie 3: Obchodné prevádzky
Cieľom je vytvoriť webový portál, ktorý združí dáta obchodných prevádzok mesta, užívateľ na základe svojej polohy či druhu prevádzky, otváracích hodín, dokáže nájsť tie ktoré vyhovujú parametrom vyhľadávania.
Datasety z PSK obsahujú ďalšie užitočné dáta o

 • Zdravotníckych zariadeniach PSK (č. 9)
 • Register poskytovateľov sociálnych služieb (č.10)
 • Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok (č.11)

Zadanie 4: Zoznam budov
Cieľom je vytvoriť webový portál, ktorý združí dáta budov  mesta, užívateľ na základe svojej polohy či druhu budovy, otváracích hodín, dokáže nájsť tie ktoré vyhovujú parametrom vyhľadávania.
Príklad: –

 • Filtrácia stavieb podľa polohy a iných kritérií
 • Vzdialenosti od adresy a pod.

Doplniť, ak je to možné dáta zariadení s bezbariérovým prístupom (dataset č.13 z PSK)

Zadanie 5: Významné objekty
Cieľom je vytvoriť webový portál, ktorý združí dáta budov  mesta, užívateľ na základe svojej polohy či druhu objektu, otváracích hodín, dokáže nájsť tie ktoré vyhovujú parametrom vyhľadávania.

Zadanie 6: Kontajnery a zber odpadu
Cieľom je vytvoriť webový portál, ktorý unifikuje a združuje prácu s odpadom, zber odpadu, odvoz.
Užívateľ bude mať možnosť vyhľadávať kedy, kde bude umiestnený veľko-objemový kontajner na zber odpadu. Po registrácii, môže dostavať emailové notifikácie podlá predom zvolených kľúčov.

Zadanie 7: Parkoviská a spevnené plochy
Zadanie je relevantné iba v prípade ak sa údaje dodatočne a dostatočne aktualizovali.
Úlohou je vytvoriť webový portál, ktorý druží informácie o polohe parkovacích miest, o ich kapacite, tak aby bolo možne pre užívateľa si podľa svojej polohy, či vybranej polohy nájsť najvhodnejšie miesta na zaparkovanie vozidla.

Zadanie 8: Informácia pre občana o jeho poslancoch
Cieľom je vytvoriť webový portál, kde užívateľ nájde informácie o poslancoch mesta.
Príklad:

 • Poslanci v meste
 • Poslanci vo PSK
 • Napríklad dochádzka poslancov na zasadania (aktuálne dostupné len pre PSK)
 • Prípadne hlasovania poslancov (aktuálne dostupné len pre PSK)

Zadanie 9: Turizmus v Prešovskom kraji
Cieľom je vytvoriť webmapovú aplikáciu, alebo webový portál, prostredníctvom ktorého získa návštevník lepší pohľad a analytiku nad cestovným ruchom v kraji (relatívne zadanie). Dostupné dáta:

 • Zoznam národných kult.pamiatok
 • Drevené kostolíky
 • Dotácie a územná pôsobnosť OOCR, MAS, TIC,…
 • Štatistiky cestovného ruchu po okresoch (tržby, prenocovania,…)

Zadanie 10: Mapa stredných škôl v Prešovskom kraji
Cieľom je vytvoriť aplikáciu/webmapovú aplikáciu/webový portál, ktorý združí informácie o stredných školách, počte žiakov, odboroch, výsledkoch maturít na školách, dochádzke študentov, …

Zadanie 11: vylepšenie komunikácie Občan – úrad
Cieľom je vytvoriť aplikáciu nad datasetom Podnety, kde by dala hodnotiť spokojnosť s riešením podnetu  (5 hviezdičiek), rôzne štatistiky podľa rôznych kritérií.

Zadanie 12: Poď voliť!  Info o Volebných miestnostiach v meste
Cieľom je vytvoriť jednoduchú aplikáciu nad datasetom Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste Prešov, kde by sa po lokalizácii GPS polohy používateľa našla cesta k najbližšej volebnej miestnosti, s fotografiou a základnými údajmi o čase volieb.

Zadanie 13: Navigácia pre cyklistov, peších a MHD
Cieľom aplikácie je nájsť ideálnu trasu kombináciou cyklistickej, pešej a mestskej hromadnej dopravy.

Zdroje

Share
Share