GISportal
Jedeme i díky Vám

21. kartografická konference – granty pro účastníky

Organizátoři 21. kartografické konference v Lednici (3.– 4. září 2015) vyhlašují dva konferenční granty pro podporu účasti studentů a mladých kartografů. Úspěšným uchazečům (v každé kategorii jednomu) bude plně hrazen konferenční poplatek a ubytování po dobu celé konference a jejich příspěvek bude zařazen do programu konference. Náklady na dopravu na konferenci grant nepokrývá.

Studentský grant:

  • uchazeč musí být v době přihlášky studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studijního oboru v ČR nebo SR (nutné dodat potvrzení o studiu ne starší než 2 měsíce)

Juniorský grant:

  • uchazeč musí být ve věku do 35 let včetně a nesmí být studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studia v ČR nebo SR

Společné podmínky pro oba granty:

  • předložení rozšířeného abstraktu příspěvku (700-1000 slov)
  • podílí-li se na příspěvku více autorů, může o grant požádat pouze korespondující autor
  • příspěvek musí respektovat alespoň jedno z témat konference
  • je přípustné, aby byl příspěvek již publikován v recenzovaném časopise; v takovém případě musí být kopie článku přílohou přihlášky

Proces přihlášení:

Uchazečům je zpřístupněna stránka pro přihlášení do soutěže o konferenční granty.

Aplikace umožnuje nahrání všech požadovaných informací a dokumentů (osobní údaje, rozšířený abstrakt, potvrzení o studiu, kopie publikovaného článku).

Termín přihlášení je 15. dubna 2015.

Proces hodnocení:

Přihlášky bude hodnotit komise jmenovaná programovým výborem konference bodovým systémem. Hodnotícími kritérii budou vědecká kvalita, originalita a přínos příspěvku. Výsledky komise sdělí do 20. května 2015.

Share
Share