GISportal
Jedeme i díky Vám

21. kartografická konference (reportáž)

První zářijový týden (3. – 4. 9. 2015) proběhla v Lednici 21. kartografická konference, kterou spolupořádaly kartografické společnosti České a Slovenské republiky. Akce se konala jen týden po 27. mezinárodní kartografické konferenci, která se stejně jako její československá variantu koná jednou za dva roky, proto se nabízí srovnání obou akcí, což je prakticky nadlidský úkol.

V Lednici se sešlo 129 zástupců univerzit, firem, státních orgánů i nezávislých kartografů. Program zahájily workshopy již 2. 9., na které navázalo neformální setkání již přítomných účastníků. Během dvou programových dní mohli účastníci slyšet 49 referátů rozdělených do osmi tematických bloků. Jako doprovodný program bylo možné shlédnout 15 posterů, výstavu historických map, 39 obrázků ze soutěže dětské kresby (Soutěž dětské mapy Barbary Petchenik) či závěrečné práce studentů tří českých univerzit. V rámci společenského večera pak organizátoři vytvořili 3D mapu České republiky tvořenou z 1746 korkových špuntů od vína. Tato část společenského večera probíhala symbolicky ve vinném sklípku v Rakvicích a to za doprovodu místní cimbálové kapely.

Odborné příspěvky pokryly prakticky všechna témata současného kartografického výzkumu a to od designu mapy, přes řadu využití tematické kartografie a národních atlasů, otázky standardizace a problematiku map na internetu až po toponyma, pocitové mapy či vizualizace historických glóbů. Výrazná pozornost se věnovala také studiu uživatelských aspektů tvorby map, využívání dat z eye-trackingu či dálkový průzkum Země v kartografii. Program nebyl pochopitelně tak obsáhlý, jak tomu bylo na mezinárodní kartografické konferenci v Rio de Janeiru, ale zároveň nabízel dostatečnou diverzitu, že si tam každý našel své téma.

Účastníci 21. kartografické konference (foto: Jan Brus)
Účastníci 21. kartografické konference (foto: Jan Brus)

V rámci konference proběhla také „poslední“ schůze Kartografické společnosti ČR. Poslední schůze to byla proto, že si na ní členové společnosti odhlasovali změnu názvu na „Česká kartografická společnost, z.s.“. Tento název bude pak v anglickém ekvivalentu používán jako „Czech Cartographic Society“. Mimo změnu názvu, vázanou především na nutnou re-registraci kvůli novému občanskému zákoníku, udělila společnost čestné členství doc. Ing. Jiřímu Šimovi, CSc.

22. kartografická konference se bude konat za dva roky opět na začátku září v Liberci. Do té doby vám přejeme mnoho kartografických úspěchů a radosti z pěkných a kvalitních map. Jak pravil prof. Georg Gartner, bývalý prezident světové kartografické asociace „It is OK to be a cartographer“.

Share
Share