GISportal
Jedeme i díky Vám

24. kartografická konference (první info)

Z pověření Výboru České kartografické společnosti byly zahájeny přípravy 24. kartografické konference, která se bude konat ve dnech 8.–10. září 2021 v Ostravě. Organizační výbor pod vedením Ing. Radka Duška, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, zvolil pro konferenci motto CESTY KARTOGRAFIE.

Konference bude hledat odpovědi na otázky současné kartografie: Odkud přicházíš? a Kam kráčíš?, a to v širších souvislostech než měla 18. kartografická konference v Olomouci Quo Vadis, kartografie? V mottu se skrývá například křižovatka cest, neprošlapaná cesta, cesta k úspěchu, zlatá střední cesta, nejkratší cesta, cesta kolem světa, rozcestí, cesta ke hvězdám aj. Motto konference by zároveň mělo být doplňkem minulé konference v Kutné Hoře Kartografie v proměnách času, která akcentovala čas. V Ostravě budou cesty reprezentovat prostor a kartografii „umístí“ v čase i prostoru. O spuštění webových stránek konference s dalšími podrobnostmi vás budeme informovat.

Share
Share