GISportal
Jedeme i díky Vám

24. sjezd České geografické společnosti (pozvánka)

ČGS zve na 24. sjezd České geografické společnosti, který se uskuteční společně se 17. kongresem Slovenskej geografickej spoločnosti ve dnech 4. – 8.9. 2018 v Bratislavě. Společná konference nese název Geografie na v zostupe.

Termín pro včasnou registraci je 31.5. 2018 a účastnický poplatek je pro členy ČGS 100 €, pro studenty 50€. Registraci lze provést pomocí registračního formuláře

Tématické okruhy jsou:

  • Teoretická geografie a geografické myšlení
  • Přírodní prostředí a jeho změny
  • Geomorfologické struktury a procesy
  • Města a regiony – rozvoj a plánování
  • Obyvatelstvo, mobilita a migrace
  • Města a venkov na (v)zestupu
  • Hospodářství a doprava
  • Služby a turismus
  • Politický rozměr geografie
  • Geografové a geografie v společnosti (vč. didaktiky geografie)

Share
Share