GISportal
Jedeme i díky Vám

27. mezinárodní kartografická konference v Rio de Janeiru

Poslední srpnový týden se v brazilském Rio de Janeiru konala v pořadí již 27. mezinárodní kartografická konference, kterou pořádá každé dva roky mezinárodní kartografická asociace (ICA). Podtitul letošního ročníku byl „Maps Connecting the World“, tedy mapy spojující svět. Konference se konala v roce mezi mistrovstvím světa ve fotbale a letními olympijskými hrami a tak mohli účastníci vidět mimo klasické dominanty Ria, jako je socha Krista nad městem či pláž Copacabana, také stavební ruch, moderní metro a snahu o reorganizaci různorodých aktivit brazilské společnosti.

Konference byla rozdělena na pět přednáškových dní s řadou předkonferenčních seminářů v Rio de Janeiru i v jiných městech. Česko, které v ICA reprezentuje Kartografická společnost České republiky, mělo na konferenci okolo patnácti zástupců, což je v porovnání s minulou konferencí, která proběhla v blízkých Drážďanech v době mnoha evropských grantů, nižší číslo. Přesto lze hodnotit českou účast na nejdůležitější kartografické akci za úspěšnou. S aktivními příspěvky vystoupilo téměř 10 českých akademiků, někteří také s postery či předsedali odborným sekcím.

Mezi nejvýraznější úspěchy české výpravy bezesporu patří ocenění dvou mladých českých vědců (Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D. z Brna a Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. z Olomouce), kteří získali prestižní ICA Research Scholarship, které ICA udělovala letos poprvé a získalo jej celkem 5 mladých kartografů z různých zemí světa. Mezi další úspěchy patří první místo na mezinárodní kartografické výstavě v kategorii Vzdělávací produkty, které získala mapa Krkonoš. Tradičně se ve spojení s mezinárodními kartografickým konferencemi koná i závod v orientačním běhu, který v mužské kategorii na delší trase letos, stejně jako před dvěma lety v Drážďanech, vyhrál Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D..

Letošní konference nebyla jen o prezentaci nejnovějších kartografických metod a výsledků špičkového výzkumu. Zároveň se také konalo valné shromáždění mezinárodní kartografické asociace a volil se nový, v pořadí již patnáctý, prezident ICA a také výkonná rada (7 viceprezidentů a sekretář). Na post prezidenta byl navržen pouze jeden kandidát a tím byl Menno-Jan Kraak z univerzity v Twente. Mezi devíti kandidáty na pozici viceprezidenta ICA byl i český zástupce – prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. z Olomouce, který se mezi sedm volených zástupců dostal a během následujících 4 let bude mít v ICA mimo jiné na starosti komisi atlasové kartografie, komisi mapového designu či koordinaci Mezinárodního roku mapy, který vyhlásila ICA ve spolupráci s Organizací spojených národů na roky 2015/2016.

Shrnutím lze říct, že 27. mezinárodní kartografická konference byla pro českou kartografii úspěšnou a že se nám daří prosazovat v mezinárodním měřítku. Dalším významným milníkem bude 28. mezinárodní kartografická konference, která proběhne na začátku července 2017 v americkém Washingtonu.

Share
Share